Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar ve Eser Sözleşmeleri Sertifika Programı - 28-29-30 Eylül 2018 (06.09.2018)

BURSA BAROSU

Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar ve Eser Sözleşmeleri

SERTİFİKA PROGRAMI

28-29-30 Eylül 2018

 

EĞİTİM YERİ ADRESİ                : Bursa Barosu Baro Evi Hizmet Birimi

 

EĞİTİM KONTENJANI              : Her sınıf 35 Kişilik gruplardan oluşur; katılımın 20 kişinin altında olması durumunda eğitim başlatılamayacaktır.

 

DERS PROGRAMI      : 28-29-30 Eylül 2018    Saat 09:00 – 18:00

 

EĞİTİM ÜCRETİ                          :  750 TL.

 

KATILIM ŞARTLARI   : Eğitim avukat, stajyer avukat, hakim ve savcıların katılımına yönelik düzenlenmiştir. 

BAŞVURU VE KAYIT : Telefon ile kayıt alınmayacaktır. Eğitim ücretinin tamamı nakden ödenmesi halinde kayıt yapılabilecektir. Kayıt ve ödeme için 24.09.2018 tarihine kadar Baro Danışma Birimine şahsen başvuruda bulunulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT                              : Eğitim süresi 24 saattir. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin %75‘ine devam zorunluluğu vardır. Bu kurala uymayan katılımcıların eğitim programıyla ilişiği kesilecek, ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ                     :

BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR VE ESER SÖZLEŞMELERİ İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

·        Borçlar Hukuku Genel Hükümler

·        Eser Sözleşmesinin Tanımı Ve Kavramlar

·        Eser Sözleşmesinin Kurulması

·        Eser Sözleşmesinde Tarafların Borçları Ve İfa

·        Eser Sözleşmesinde Direnim (Temerrüt)

·        Alacağın Devri Ve Sözleşmeden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi

·        Eser Sözleşmesinde Kaza Ve Sonuçlarından Sorumluluk

·        Eser Sözleşmesinin Sona Erme Hâlleri

·        Eser Sözleşmesi Uyuşmazlıklarında Yargı Yolu, Görev Ve Yetki

·        Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Ve Y. İşl. Genel Şartnamesi

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23