Mali ve Hukuki yönleriyle E-Tebligat Uygulaması konulu panel 18.12.2015 Cuma günü Adalet Sarayı konferans salonunda gerçekleştirildi. (20.12.2015)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


Mali ve Hukuki yönleriyle E-Tebligat Uygulaması konulu panel 18.12.2015 Cuma günü Adalet Sarayı konferans salonunda gerçekleştirildi.

Avukat Nezih Şeker’in oturum başkanlığını yaptığı ve E-Tebligat’ın mali ve hukuki yönlerinin masaya yatırıldığı panele Gelir İdaresi Grup Müdürü Esat Giray ve Bursa Barosu avukatlarından Ayça Akgün konuşmacı olarak katıldı.

456 Sıra sayılı VUK Tebliği uyarınca vergiye ilişkin işlemlerde 1 OCAK 2016 tarihinden itibaren Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Vergi dairelerine elektronik tebligat formu verilmesi gerekmektedir.

E-Tebligat’ı, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen evrakın Gelir İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi, olarak açıklayan Giray, “Elektronik ortamda tebliğ edilecek evrakın ilgili imza birimince güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması gerekiyor. Güvenli elektronik evrakı olmayan kağıt ortamında düzenlenmiş bir evrakın bu sistem üzerinden tebliği mümkün değildir. Sistemi Kurumlar Vergisi mükellefleri,  vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar kullanmak zorunda. Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kişiler de arzu ederlerse sisteme girebiliyorlar.  Mal Müdürlüklerine kayıtlı mükellefler henüz sisteme dahil edilmediği için bu mükelleflerin müracaatına gerek yok. 1 Ocak 2016 tarihine kadar başvuru yapmak zorunlu” ifadelerini kullandı. 

POSTA YOLU KULLANILMAYACAK


Tebliğ edilen evrakla ilgili e-posta ve SMS olarak mükellefe bilgilendirme mesajı gönderileceğini vurgulayan Giray, “Elektronik tebligatın gönderildiği tarihi takiben 5. günün sonunda evrak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmemiş sayılması için güçlü bir mücbir sebep gerekmektedir. Sistem tamamen devreye girdiğinde bir daha posta yolu kullanılmayacak. E-Tebligat talep bildirimi süresinde, tam ve doğru olmak zorunda. Bildirimde bulunulmaması halinde de cezai müeyyideler devreye girecek. E-Tebligat başvurusu yapıldığında e-tebligat talep bildiriminde verilen ve e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bilgilendirme mesajının ardından mükellef, kullanıcı adı ve şifresiyle evrakını inceleyebilecek” bilgilerini verdi.

MÜKELLEFLERE TEBLİĞ HIZLANACAK


Avukat Ayça Akgün de E-Tebligat mevzuatını katılımcılara aktardı. Elektronik Tebligatın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiyle alakası olmadığına dikkat çeken Avukat Akgün, “Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği hızlanacak. E-Tebligat Sistemi’nde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu, görüntülenebildiği için her hangi bir ihtilafa yer bırakmayacak” diye konuştu.

Panelin sonunda Bursa Barosu tarafından panelistlere plaket takdim edildi.

E-Tebligat Alma Yönetemi
(Hazırlayan Av.Ayça Akgün)


Dökümanlar:

Gelir İdaresi Grup Müdürü Esat Giray'ın Sunumu için tıklayın...




 











 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23