BASIN AÇIKLAMASI - 17.02.2016 - MEDENİ KANUNUMUZUN KABULÜNÜN 90.YILI (17.02.2016)


Bu Haberi

Bu Haberi

TweetleMEDENİ KANUNUMUZUN KABULÜNÜN 90.YILI
Basın Açıklaması
18 YAŞINA KADAR HER BİREY ÇOCUKTUR
“ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ” DİYORUZ


Bugün Cumhuriyetin ilanından sonra Türk Devrim Hareketinin temel taşlarından olan özgürlükçü, bireyci ve laik özellikleri olan Medeni Kanun’un 90.yılını kutluyoruz.

Hukuk devrimi denilince ilk akla gelen Medeni Kanun’un kabulüdür.

17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun’un özellikle Aile Hukuku bölümünde köklü bir hukuk reformu yaşama geçirilmiştir. Medeni Kanun ile erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi yerine tek eşlilik, erkeğin “boş ol” demesi ile sonuçlanan boşanma yerine, kadının ve erkeğin Kanunda belirtilen nedenlere dayanarak boşanma davası açabilmesi ve mahkeme kararıyla boşanma, mirastan erkek çocuğunun tam pay, kız çocuğunun yarı pay alması yerine her ikisinin eşit pay almaları kabul edilmiştir.

Devrim yasamız Medeni Kanun ile kadınlar, evlenme, boşanma, mal varlığı, miras gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar açısından erkeklerle eşit konuma getirilmişlerdir.

“EVLENME YAŞI“nın belirlenmesi ve “RESMİ NİKAH”ın kabulü ise kadın haklarının güvencesi olmuştur.

Günümüzde erken yaşta evliliklerin önüne geçilememektedir.

Aydınlık geleceğimizi  emanet edeceğimiz çocuklarımız için Türk Medeni Kanununun kabulünün 90. Yılında, TÜBAKKOM olarak diyoruz ki;

-Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince, kanunlarımızda “18 yaşına kadar herkesin çocuk olduğu” kabul edilmeli ve Medeni Kanundaki “ evlilik yaşı” da Aile iznine bakılmaksızın  18 yaşın doldurulması koşuluna bağlanmalıdır.

-Çocuk yaşta yapılan evlilikler temel bir toplumsal sorundur.Çocuğun bedensel ve ruhsal olgunluğa ulaşmadığı “ erken yaş evlilikleri” temel insan hakları ve kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biri  olarak çocuk hakları ve kadın hakları ihlalidir.

-Erken yaşta evliliklerin önlenmesinde, kadının bedensel ve ruhsal olarak gelişimini tamamlayarak, topluma ve kendisine  yararlı bir birey olabilmesi için “ eğitim” şarttır.Bu sebeple de temel eğitimin süresinin 12 yıla çıkarılarak zorunlu, kesintisiz ve örgün eğitim haline getirilmesi sağlanmalıdır.

-Tüm okullarda ve her yaş grubuna “ toplumsal cinsiyet eşitliği” dersi verilmelidir,

-Gelişen , sağlıklı bir toplum inşa edebilmek için “Çocuk Evlilikler” in önlenmesi siyasi bir hedef haline getirilmesi, bu yolda kararlı bir devlet politikası uygulanmalıdır.

TÜBAKKOM olarak, erken yaşta evliliklerin büyük oranda kız çocuklarının sorunu olması nedeniyle, “Çocuktan Gelin Olmaz” diyoruz.

Siyasi iktidarı, ilgili kurum ve kuruluşları ve toplumdaki her bir bireyi bu çok yönlü toplumsal sorunun çözümü için göreve ve duyarlılığa davet ediyoruz.

Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Nevin Canbaz

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23