BURSA BAROSU CMK KOMİSYONU TARAFINDAN CMK MÜDAFİ / VEKİLLERİNE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI (27.04.2016)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


 


 

Bursa Barosu CMK Komisyonu Tarafından Aşağıda Belirtilen Amaç ve İlkeler Doğrultusunda CMK Müdafi / Vekillerine Yönelik Eğitim Çalışması planlandığı gibi 05 Mart 2016 günü tamamlandı

Aşağıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan çalışma programı kapsamında 5 hafta sonu cumartesi günleri saat:09:00-17:00 saatleri arasında 9 gurup üzerinden yapılan eğitim çalışmasına 698 kişi katılmıştır. Çalışma sonunda; çalışmanın değerlendirilmesi ve çalışma sırasında ortaya çıkan bir kısım taleplerin karşılanması amacı ile komisyon adına hazırlanan rapor baro yönetim kuruluna sunulmuştur. Buna göre; 

 


Çalışma Sonuçları :

1-Çalışmaya katılan meslektaşların katkı ve önerileri ile  ZORUNLU MÜDAFİ /VEKİLİN GÖREVİNİ YAPARKEN UYMASI GEREKEN ASGARİ KURALLAR LİSTESİ” oluşturulmuş, bu liste baromuz tarafından tavsiye niteliğinde ilan edilmiştir.

2-Çalışma sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilmesine karar verilmiştir.

3-Çalışma kapsamında komisyonumuz tarafından tasarlanan “Temel Ceza Mevzuatı Cep Kanunu”  baromuz tarafından bastırılarak  katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu uygulama, söz konusu çalışmanın verimliliği ve etkinliğini arttırmış, aynı zamanda uygulayıcıların mevzuat kullanımı konusundaki  alışkanlıklarına da olumlu katkı sağlamıştır.

4-Tutuklu olan şüpheli ve sanık (atanmış) müdafilerinin cezaevi ulaşım sorunlarının olduğu, bunun çözümü için haftada en az iki defa olacak şekilde servis düzenlemesi yapılamasının çeşitli yakınmaları ortadan kaldıracağı, hizmet kalitesini arttıracağı değerlendirilmekte cezaevine servis koyulması talep edilmiş,

Konu baro yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek Salı ve Cuma günleri olmak üzere “Cezaevine Haftada İki Gün Servis Koyulmasına” karar vermiştir.

5-Avukatların (müdafi/vekil) özellikle karakol ve sahada ki soruşturma işlemleri sırasında sorunla karşılaştıklarında sorunun çözümü konusunda soruşturmayı idare eden ilgili Cumhuriyet Savcısına ulaşmakta (özellikle mesai saatleri dışında) zorluk yaşandığı bu zorluğun ortadan kaldırılması için nöbetçi savcılar ile ilgili baro birimlerine ulaşabilmek için bunların güncel iletişim bilgilerine CMK Servisi web sayfasında yer verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

6-Zorunlu müdafi ve vekillik hizmeti için bakanlık özel tarifesi üzerinden ödenen ücret ve masraf bedellerinin düşük, ödemelerin ise geç olduğu, masraf kalemlerinin yetersiz olduğu hususlarında yakınmalar olup, bunun iyileştirilmesi için baro ve  meslek örgütlerimizin bu konuda ki çabalarının arttırılması konusundaki talep dile getirilmiştir                                   

7-Bundan sonraki eğitim çalışmalarının daha sık aralıklarla ve U masası düzeninde (daha az katılımcıyla) yapılmasının çok daha verimli olacağı değerlendirilmiştir.

8- Guruplarda her çalışma sonunda yapılan “Eğitim Sonu Değerlendirme Anket Formu”  verilerine göre, çalışmanın genel olarak verimli ve amacına uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır   27.04.2016

 

 

                                                                                                                      Bursa Barosu CMK Komisyonu Adına

                                                                                                                                   Komisyon Başkanı

                                                                                                                                   Av Şerafettin YAVUZ

 

 

 

                                             BURSA BAROSU

CMK KAPSAMINDA MÜDAFİ ve VEKİLLİK GÖREVİNİN İFASINDA  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE ASGARİ KURALLAR  

1-   Görev kapsamında hukuki yardımda bulunulan kişi ve varsa yasal temsilcisi ile temel adli işlemler öncesinde görüşülmelidir.

2-   Görevlendirme  ile ilgili suç tipi hakkında mevzuat incelemesi yapılmalıdır.

3-   Özellikle şüpheli ve sanığın ifade ve sorgusu öncesinde; şikayetçi, mağdur ve katılanın şikayet ve beyanın alınması öncesinde görüşme sağlanıp ham bilgi alınmalıdır. 

4-   Görevlendirme kapsamında hukuki yardımda bulunulan kişi bakımından soruşturma ve kovuşturma evrakı incelenmelidir.

5-   Kişi tutuklu veya gözaltında ise ziyaret edilmelidir.

6-   Çocuklarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda çocuğun üstün yararı ile ilgili temel ilke ve tedbirlerin uygulanmasına yönelik talepte bulunmaya özen gösterilmelidir.

7-   Şüpheli veya sanığın ifadesi alınmadan veya sorguya çekilmeden önce CMK 147 ve 148. Maddelerde tanımlanan haklar kendisine etkili ve anlaşılır şekilde hatırlatılmalıdır.

8-   İsnat edilen eylemle ilgili varsa etkin pişmanlık halleri paylaşılmalıdır.

9-   Suçtan zarar gören, mağdur ve katılana, başta CMK 153, 234,239 Maddeleri olmak üzere temel hakları kendisine hatırlatılmalıdır.

10-  Lehe delillerin toplanması için temsil edilen kişi ile iletişim halinde gerekli talepler yapılmalıdır.

11-  Koruma tedbirlerinin kanuna aykırı şekilde uygulanması halinde tazminat talebinde bulunma hakkının olduğu ilgililere hatırlatılmalıdır

12-  Hukuki yardımda bulunulan kişinin açık iradesine aykırı olmamak üzere İtiraz ve temyiz başta olmak üzere kanun yoları etkin şekilde kullanılmalıdır.

13-  Güncel mevzuat bulundurma ve kullanmaya özen gösterilmelidir.

14-  Gerektiğinde; uzman mütalaasından yararlanma, doğrudan soru sorma  gibi etkin yargılama faaliyetlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

15-  Mesleğin ifası veya bir hakkın etkin şekilde kullanılmasında sorunla karşılaşıldığında baro ve  konu ile ilgili çözüm mekanizmalarının devreye sokulmasına özen gösterilmelidir.

 

CMK EĞİTİM PROGRAMI

Bursa Barosu CMK Komisyonu Tarafından Aşağıda Belirtilen Amaç ve İlkeler Doğrultusunda CMK Müdafi / Vekillerine Yönelik Eğitim Çalışması Planlanmıştır

1-Amaç: Daha önce herhangi bir CMK eğitimi almaksızın, baromuz tarafından atanmak sureti ile müdafi ve vekil olarak görev yapan meslektaşımıza (CMK Servisi tarafından hazırlanacak gurup listelerinde isimleri bulunanlara yönelik), soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin temel ilke ve müesseseleri hakkında bilgi paylaşımı sağlanarak, adil yargılamaya dönük ortak uygulamaların geliştirilmesi bakımından 06 Şubat -05 Mart 2016 tarihleri arasında BAOB Baro Konferans Salonlarında CMK eğitim çalışması verilmesi planlanmıştır

2-Eğitimin Şekli ve İçeriği: 
Soruşturma Aşamasına İlişkin; Yakalama, gözaltı, arama, el koyma, yer gösterme, keşif, teşhis, iletişimin tespiti, ifade alma, sorgu, tutuklama kararına itiraz, adli kontrol işlemleri ile

Kovuşturma Aşamasına İlişkin; Duruşmaya hazırlık, duruşma düzeni, delillerin toplanması, hukuka aykırı delil kavramı, doğrudan soru sorma, itiraz, temyiz ve adli kontrol konuları hakkında uygulamaya dönük eğitim çalışması yapılması planlanmıştır.

3-Katılım Şekli; Eğitim çalışması ilk etapta amaç kısmında belirtilen meslektaşlarımıza yönelik olup, merkez ve diğer ilçelerde bulunan meslektaşlarımızı kapsamaktadır.       
Eğitim çalışması ücretsizdir.

4-Eğitimci Gurubu: Eğitim çalışmasının programda ismi  yazılı kişiler tarafından verilmesi planlanmıştır

5-Eğitim Gurupları ve Çalışma Takvimi; Eğitim çalışmasının verimli bir şekilde yapılabilmesi amacı ile eğitime katılacak meslektaşlarımızın baro sicil numaralarına göre en düşükten başlanarak oluşturulacak yaklaşık 100’er  kişilik 9 gurup halinde yapılması planlanmaktadır. Eğitim program takvimi ektedir (Ek_1)

6-Standart Belirleme Hedefi Hakkında: Eğitim çalışmasında tüm meslektaşlarımızın katkısı ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında zorunlu müdafi /vekilin görevini yaparken uyması gereken asgari kurallar listesi “CHECK LİST” oluşturulması hedeflenmektedir. Eğitim çalışmasından sonra bu listenin baromuzca ilan ve tavsiye edilerek. Bunun CMK uygulamasının gelişimine ve belli standartlarda kavuşturulmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

                                                                                                                                                                                    CMK Komisyonu Adına
                                                                                                                                                                                       Komisyon Başkanı
                                                                                                                                                                                    Av. Şerafettin YAVUZ

 

Not: Aşağıda belirtilen program kapsamında verilecek eğitime müdafi/vekillerin hangi tarihte  katılacağı hususu kendilerine ayrıca bildirilecektir. 

 

 

2016 CMK EĞİTİM ÇALIŞMA PROGRAMI

GURUP NO

TARİH

SAAT

SALON

EĞİTİMCİLER

1 Gurup (100Kişi)

06 Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

BURSA BAROSU 
BAOB HİZMET BİRİMİ SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 A2 BLOK KAT:2 16130 
NİLÜFER - BURSA

Av Ümit Emek Bursalı 
Av Murat Özdemir

2 Gurup (100Kişi)

06 Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

MAKİNE MÜH.ODASI SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 16130 
NİLÜFER - BURSA

Av Kenan Şan 
Av Cankat Taşkın

3 Gurup (100Kişi)

13 Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

MAKİNE MÜH. ODASI SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 
 NİLÜFER - BURSA

Av Ayla Ersöz 
Av Şerafettin Yavuz

4 Gurup (100Kişi)

13 Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

BURSA BAROSU 
BAOB HİZMET BİRİMİ SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 A2 BLOK KAT:2 16130 
NİLÜFER - BURSA

Av Fecri Şengür 
Av Yasemin Onat Dilek 

5 Gurup (100Kişi)

20 Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

BURSA SERBEST MUH. MALİ MÜŞ.ODASI SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH.AKADEMİ CD. NO:8 A2 BLOK ZEMİN KAT 
NİLÜFER - BURSA

Av Ümit Emek Bursalı 
Av Murat Özdemir

6 Gurup (100Kişi)

20  Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

BURSA BAROSU 
BAOB HİZMET BİRİMİ SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 A2 BLOK KAT:2 16130 
NİLÜFER - BURSA

Av Fecri Şengür 
Av Yasemin Onat Dilek 

7 Gurup (100Kişi)

27 Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

BURSA BAROSU 
BAOB HİZMET BİRİMİ SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 A2 BLOK KAT:2 16130 
NİLÜFER - BURSA

Av Ayla Ersöz 
Av Şerafettin Yavuz

8 Gurup (100Kişi)

27 Şubat 2016 C.tesi 

09:00-17:00

İNŞAAT MÜH. ODASI SALONU 
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 A2 BLOK ZEMİN KAT 
NİLÜFER - BURSA

Av Kenan Şan 
Av Cankat Taşkın

9 Gurup (100Kişi)

05 Mart 2016 C.tesi 

09:00-17:00

BAOB ORTAK SALON
BAOB YERLEŞKESİ 
ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. NO:8 ZEMİN KAT 
NİLÜFER - BURSA

Av Ayla Ersöz 
Av Şerafettin Yavuz

 

 

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23