BASIN AÇIKLAMASI - 7 HAZİRAN 2016 (07.06.2016)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


KAMUOYUNA DUYURUDUR.

14 Ocak 2016 tarihinde TBMM'de 'Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İçin Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 479 sayfalık hazırlamış olduğu rapor 16 Mayıs 2016 tarihi itibari ile meclis başkanlığına sunulmuştur.

Adı geçen rapor komisyonumuzca incelenmiş ve görülmüştür ki Kadın ve Çocuk Hakları konusunda iyileştirilmeler yerine mevcut hakların geri alımı sonucunu doğuracak öneriler içermektedir.

Son derece kaygı verici bir zihniyetin ürünü bu durum kadının insan haklarının yılmaz savunucusu olmuş biz kadın hukukçuları dehşete düşürmüştür.

Komisyon çalışmaları esnasında da ne yazık ki konunun uzmanı kişi ve kurumlardan uzak bir ekiple çalışma yapmış  olmaları ve özellikle  Türkiye Barolar Birliği Bünyesinde teşekkül etmiş hukukçu kadınlardan oluşan ve tüm Türkiye'de örgütlenmiş en büyük kadın hakları komisyonu olan TÜBAKKOM un ve diğer tüm örgütlü Kadın Hakları Komisyonlarının fikir ve önerilerinin alınmamış olması yine bir şeyler bahane edilerek kadınların haklarının elinden alınma çabasıdır.

Dolayısı ile raporda Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve 6284 sayılı kanunda yapılması istenen ve yine ortaçağdan kalma anti-demokratik Torba Yasa mantığı ile düşünülen  değişiklik önerilerinden;
Çocukların tecavüzcüleri ile evlendirilmeleri,
İstanbul Sözleşmesine rağmen hem boşanmalarda hem 6284 sayılı kanuna dayanan başvurularda uzlaşma ve arabuluculuk gibi yöntemlerin önerilmesi
Şiddete maruz kalan Kadınların mesai saati içerisinde karakollara başvurmasının önünün kapanması,
Koruma Kararları için delile ve belge aranması ve buna dayanarak tedbir süresinin kısaltılması
Aile Hukuku ile ilgili tüm duruşmaların 'kol kırılır ,yen içinde kalır mantığı ile gizli yapılması 
Kadını nafaka hakkının süreye bağlanarak kısıtlanması 
Mal paylaşımında dava açma süresinin kısaltılması 
ve Uluslararası sözleşmelere aykırı olarak danışmanlık hizmetinin dini temeller esasına oturtulma önerileri 
CEDAW ve İstanbul Sözleşmeleri ışığında Kadın hakları ,kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ,ayrımcılık karşıtlığı ve kadının güçlendirilmesi ilkelerine tamamıyla  aykırı  bu komisyon raporu kabul edilemez.

Ülkemizde son zamanlarda sistemli bir şekilde yürütülen kadın aleyhine oluşturulan algı, yapılan açıklamalar ve uygulamalar bizleri son derece üzse de asla yıldıramayacaktır.

TÜBAKKOM  (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu) olarak  bir kez daha ifade etmek isteriz ki,  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında laik, demokratik hukuk devletinin aydınlık yolundan  bir an dahi sapmadan hakkı teslim edilmemiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar bu büyük mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz.

Bu bağlamda bizler, Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyeleri olarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında laik, demokratik hukuk devletinin aydınlık yolundan bir an dahi sapmadan ve hakkı teslim edilmemiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar bu büyük mücadeleye devam edeceğimizi; ayrıca doğum yapmamış kadını eksik ve/veya yarım sayan ve insan olmadığını belirten söylemlerden bir an önce vazgeçilmesini; kadını aşağılamaya yönelik olan ve amacını aşan bu söylem için başta anne olamayan ve/veya çocuğunu kaybetmişler olmak üzere tüm kadınlardan özür dilenmesi gerektiğini; basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.  07.06.2016

Avukat Nevin Palacıoğlu Canbaz
Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı

 


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23