Orhangazi ilçesinde, çevre ve kent duyarlılığı ile dava takibi yapan avukatlara yönelik başlatılan vergi incelemeleri nedeniyle, Bursa Barosu Başkanlığı tarafından Orhangazi Adliyesi’nde basın açıklaması yapıldı. (16.06.2016)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


BASINA VE KAMUOYUNA


      Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Yalova Vergi Dairesi yetkililerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açılan çevre davalarını takip eden avukatlara karşı vergi denetim ve incelemelerine Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı da katıldı.

      Yapılan bu ihbar ve ihbar denetimlerinin, Anayasa'nın 17. ve 56. maddeleri ve uluslararası mevzuat ile koruma ve güvence altında bulunan yaşam hakkı, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı çerçevesinde yaşamını ve çevresini korumak, kirlenmesini önlemek, kirletenlerden de hukuken hesap sormak için hak arama özgürlüğünü kullanan yurttaşlara avukatların katkısını ortadan kaldırmayı, avukatları baskı altına almayı amaçladığı açıktır.

      Anayasa'nın 17. maddesinde, herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve yurttaşların ödevi olduğu açıkça belirtilmiştir. Çevre Kanunu'nun 3/a maddesinde başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olduğu düzenlenmiştir.

      Kendi anayasal ve yasal görevlerini yerine getirmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve onun taşra teşkilatı, işi gücü bırakıp, Anayasa'nın ve Çevre Kanunu'nun herkese ödev/görev olarak verdiği çevre sağlığını koruma ve kirlenmesini önleme ödevini yerine getirmediği gibi, bunu yerine getiren yurttaşlara ve onların vekilliğini yürüten avukat meslektaşlarımızı sindirmeye ve yıldırmaya çalışmaktadır.

      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, asli görevi olan çevreyi korumakla ilgileneceği, görevini daha özenli yerine getirmeye çalışacağı, kamu yararına aykırı hatalı işlemlerinin düzeltilmesi için hukuksal katkı sunan avukatlara teşekkür edeceği yerde, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden meslektaşlarımız hakkında vergi ihbarlarında bulunmaktadır.Keyfiyeti kamuoyuyla paylaşmak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyoruz.

      Unutulmamalıdır ki, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önleme ödevini yerine getiren yurttaşlar ve avukatlar, gelecek nesillerden ödünç alınmış doğaya sahip çıkarken, asli görevlerini yerine getirmeyen Bakanlık ve taşra yetkililerinin gelecek nesillerinin yaşam hakkı için de mücadele ediyor.

      Toplumsal sorumluluk ve anayasal ödev bilinciyle çevrenin korunması için avukatlık desteği veren meslektaşlarımızın yanında olduğumuzun bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

 


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23