BASIN AÇIKLAMASI - 11 EKİM 2016 - 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü (11.10.2016)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle
BASIN AÇIKLAMASI
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü


Türkiye, Peru ve Kanada tarafından yapılan girişimler sonucunda 11 Ekim günü Birleşmiş Milletlerin aldığı bir kararla 2012 yılından bu yana “DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Günün amacı; kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi, onların güçlendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimlerine yatırım yapılmasını teşvik etmektir.

Kız çocuklarının eğitime katılım olasılığı oranı, erkek çocuklarının eğitime katılım olasılığı oranından  %21    daha düşüktür. Bununla birlikte, ilköğretimde kızların eğitimi önünde engel oluşturan birçok faktör, erkek çocuklarının eğitimi üzerinde belirleyici değildir. Türk eğitim sisteminde cinsiyet eşitsizliğinin önüne  geçmek için somut adımlar atılmalıdır. Unutulmamalıdır ki eğitim alacak olan çocuklar daha güçlü nesilleri beraberinde getirecektir.

Kız çocuklarımızı korumanın, onların tüm insan haklarından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamanın ve kız çocuklarımızı güçlendirmenin en etkili yolu kuşkusuz ki iyi bir eğitim almalarını sağlamaktır.  Peki eğitim almalarını sağlarken çocuklarımızın vücut ve ruhsal bütünlüğünü ne kadar koruyabiliyoruz? Türkiye’nin çocuk hak ve ihlallerinde notu günden güne düşerken, istismara uğrayan kız çocuklarının oranın %68e yükselmektedir. Ancak artan bu oranlara rağmen Anayasa mahkemesi çocuk hakları sözleşmesine aykırı kararlar vererek ilgili hükümleri iptal etmiştir. TCK 103. maddesindeki “15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına ilişkin hükmünü ve yine aynı maddenin cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.” Şeklindeki 2.fıkrası da ceza belirlemede hakime takdir yetkisi tanımaması üzerine iptal edilmiştir. Yasama organına iptal edilen maddelerin düzenlenmesine ilişkin verilen süre de Çocukların yüksek yararını gözeten ve bu konuda uzmanlaşan kişilerin oluşturduğu bir komisyondan mutlak suretle takviye alınmalıdır.Yıllardır söylediğimiz gibi mecliste Çocuk hakları komisyonun kurulması bu nedenle büyük önem teşkil etmektedir.

Çocuk istismarcılarına ceza indirimi, iyi hal gibi cezayı düşürecek insiyatifleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kız ve erkek çocuğu ayrımı yapmadan tüm çocuklarımız için haklarının takipçileri olacağımızı bugün vesilesi ile bir kere daha kamuoyuna bildiririz. 11.10.2016

Saygılarımızla.
 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23