İlk Derece Yargılamasında Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Bölge Adliye Mahkemelerinde Görülecek Duruşmalara Katılmaları Halinde Yapılacak Ücret Ödemeleri (03.02.2017)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle






İlk Derece Yargılamasında Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Bölge Adliye Mahkemelerinde Görülecek Duruşmalara Katılmaları Halinde Yapılacak Ücret Ödemeleri

Türkiye Barolar Birliğinin 2016/75 sayılı duyurusu üzerine,CMK gereğince ilk derece mahkemelerinde müdafi/vekil olarak görevlendirilen avukatlara Bölge Adliye Mahkemelerinde(İstinaf Mahkemesi olarak adlandırılan) duruşmaları takip etmeleri halinde ayrıca ücret ödemesi yapılıp yapılamayacağının hususunda doğan çelişkinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde Bursa Barosu Başkanlığı olarak yaptığımız girişim sonucu;

“CMK gereğince ilk derece mahkemesinde görevlendirilen ve bir oturuma katılan müdafi veya vekil,istinaf kanun yolu aşamasında da duruşmaya katılmış ise,müdafi ve vekile tarifede ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri için belirlenen ücretin ayrı ayrı ödenmesi gerektiği” ve
“Görevlendirilen müdafi ve vekile,görevi gereği yapılan zorunlu yol giderlerinin yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca ödenmesi gerektiği” bilgisi verilmiştir.

Eki:
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı
Bursa Barosu Başkanlığının Yazısı





 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23