12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) konulu panel 11 Şubat 2017 Cumartesi günü BAOB Ortak salonda gerçekleştirildi. (13.02.2017)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


  • BANKA MAĞDURLARI DİKKAT!
  • 12 BANKAYA KARŞI, ÜÇ KAT KARTEL TAZMİNATI DAVASI AÇILABİLİR

Bursa Barosu, 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) paneli düzenledi. Avukatların yoğun ilgi gösterdiği panel, hafta sonu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Panelistler Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı ve Mustafa Oğuzcan Bülbül idi. Birinci oturumda konuşan Prof. Öcal, son dönemde 12 bankanın kartel oluşturmasıyla ilgili önemli bir durumun Türk hukukunun karşısına çıktığını söyledi. Rekabet Kurulu tarafından 12 banka hakkında somutlaştırılmış şekilde kartel tespit edildiğini aktaran Prof. Öcal, “Bahse konu 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartları hizmetleri bakımından ortak fiyat tespitine giderek rekabet ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla mevduat için getirilen faiz de dâhil olmak üzere, kredi ve kredi kartı faizleri bakımından bankaların aralarında uzlaşarak sınırlama getirmeleri söz konusudur. Ancak kararda açıkça kredili mevzuat hesapları bakımından haksız rekabet oluşturacak şekilde bir uzlaşma olmadığı hususu vurgulanmıştır” dedi.

PROF. ÖCAL: BANKALARIN HAKSIZ
FİİL İŞLEMİŞ OLDUĞU AÇIKTIR


Prof. Öcal, söz konusu 12 bankanın sektördeki payları incelendiğinde 2011 yılı itibarıyla aktif payları toplamının tüm bankacılık sektörünün yüzde 91,02’sini oluşturduğunu vurguladı. Bankalar arası rekabeti belirleyen en önemli unsurun faiz olduğunu ifade eden Prof. Öcal, şöyle devam etti;
“Bankalar, aralarında uyumlu eylem kararı almışlar ve bu yolla haksız rekabete yol açılmıştır. Rekabet Kanunu'nun 57. maddesi, bankaların kartel oluşturması durumunda tazminat hakkı düzenliyor. Hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da neden olanların elde ettiği karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir. Bankaların kartel oluşturmasına karşı, banka müşterisi tüketici ise tüketici mahkemeleri, tacir ise ticaret mahkemeleri, kamu kurumu ise asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu açıktır. Rekabete aykırı davranmak suretiyle on iki bankanın haksız bir fiil işlemiş olduğu açıktır. Bankalar arasında bu nedenle müteselsil sorumluluk (borca karşı olan sorumluluk) bulunmaktadır. Hatta on iki banka dışındaki banka müşterilerinin de bu on iki bankaya yönelerek tazminat talep etmesi mümkündür.”

SANLI: REKABET KURULUNUN KARARI
TAZMİNAT DAVALARINI KOLAYLAŞTIRDI


Panelin 2. oturumunda Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı ise, “Rekabet Kurulu'nun on iki bankanın rekabet hukukunu ihlal ettiğine dair karar vermiş olması, bu ihlalden zarar görenlerin üç katı tazminat davası açmasını kolaylaştırdığını aktardı. Kurul kararına göre, bankalar 2007-2011 yılları arasında taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi, bazı kredi kartı hizmetleri ve mevduat hizmetleri konusunda anlaşmaya vararak, rekabeti olumsuz etkilediklerine dikkat çeken Sanlı, şunları sıraladı:

“Bu karar çerçevesinde müşterilerin hukuka aykırılığı ve bankaların kusurlu davranıp davranmadığını ispatlamalarına gerek yoktur. Karara göre ihlale katılan bankadan, ihlal konusu hizmeti aldığını ortaya koymaları, tazminat davası açılması açısından yeterli görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, her bir bankanın, sayılan tüm hizmetleri konu alan anlaşmaya, tüm süre boyunca katılmamış olmalarıdır. Karar her bir banka özelinde farklı değerlendirmeler içermektedir. Dolayısıyla dava açacak olan tüketicilerin kararı iyi okumaları ve müşterisi oldukları bankanın, hukuka aykırı davranışa katılıp katılmadığı, katıldıysa hangi süre içerisinde hangi hizmet açısından anlaşmaya taraf olduğunu tespit etmesi gerekmektedir.”

Son oturumda ise Rekabet Kurumu eski çalışanı Mustafa Oğuzcan Bülbül, banka kartellerine yönelik tazminat davalarına konu olacak zararın ortaya çıkışı ve bu zararın hesaplanma yöntemlerini anlattı. Panel soru cevap bölümüyle tamamlandı. Panelin sonunda Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, panelistlere plaket verdi.

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23