Türkiye Barolar Birliği ve Bartın Barosu tarafından düzenlenen Enerji-Çevre-Hukuk konulu bir panele TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ali Arabacı ile komisyon başkan yardımcısı Bursa Barosu Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Eralp Atabek ve Bursa Barosu avukatlarından Erol Çiçek de katıldı. (17.02.2017)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle

 
TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Ali Arabacı:

"Çevre mücadelesi, yaşam hakkı mücadelesine dönüştü"

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ali Arabacı, Türkiye'de çevre hakkı mücadelesinin artık yaşam hakkı mücadelesine dönüştüğünü söyledi.

Türkiye Barolar Birliği ve Bartın Barosu tarafından "Enerji-Çevre-Hukuk" konulu bir panel düzenlendi. Amasra'da yapılmak istenen "Hema Termik Santrali" için verilen ÇED olumlu kararı ve Çevre Düzeni Planı değişikliği ile bunlar için 2019 kişiyle açılan iptal davası sürecinin değerlendirildiği panele TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ali Arabacı ile komisyon başkan yardımcısı Bursa Barosu Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Eralp Atabek ve Bursa Barosu avukatlarından Erol Çiçek de katıldı.

Komisyon başkanı Arabacı, Amasra'yı doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle çok önemsediklerini, böyle çok değerli bir yere termik santral için ÇED olumlu kararı verilmiş olmasının endişelerini arttırdığını ifade etti. Arabacı, Komisyon adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de yürütülen çevre ve ekoloji mücadelesi yaşama mücadelesi haline gelmiştir. Özellikle son 10 yıllık süreçte 80 civarında kömürlü termik santral, 2000'den fazla HES, 3 nükleer santral, 4000 civarında maden işletmesi ruhsatı, Türkiye'nin taşını toprağını, havasını-suyunu zehirleme projeleri olarak hayata geçirilmek istenilmektedir.

Enerji şirketlerinin yaşam alanlarımızı işgali önlenemediği takdirde kömür yakıtlı termik santraller, bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğu üzere ormanlarımıza, deniz ortamına, havaya ve toprağa da zarar vermekte, etkileşimde bulunduğu tüm ekosistemleri tahrip etmektedir.

Nitekim Yatağan'da, Çukurova'da, Zonguldak'ta, Kahramanmaraş'ta kurulu kömürlü termik santrallerinin neden olduğu yaşam hakkı ihlalleri kamuoyunca bilinmektedir. Batı Karadeniz Zonguldak Çatalağzı Bölgesi de yaşanamaz hale gelmiştir. Her evde bir kanser hastası haberleri duyulmaktadır.

Amasra da aynı alandadır ve kurulmasına karar verilen termik santrallerin tehdidi altındadır.

Amasra, tarih kültür ve doğa özellikleri ile öne çıkmış, mutlaka korunması ve gelecek kuşaklara hiç değilse bu hali ile bırakılması gereken bir alandır.

Burada kurulması planlanan termik santral projesi için birden fazla ÇED süreci işletilmiştir.

Aynı projeye ait lavvuar tesisleri ile ilgili açılan davada, Danıştay 14. Dairesi, entegre termik santral projesinin birden fazla ÇED sürecine tabi tutulmasını hukuka aykırı bulmuştur. Dairenin kararına rağmen, HEMA Termik Santrali Projesi ve HEMA Dolgu ve Rıhtım Projesine ÇED Olumlu kararı verilmiştir.

Kömür yakıtlı bu termik santraller, sadece Amasra halkının değil, Batı Karadeniz bölgesinde kurulması planlanan diğer kirletici projelerle birlikte; halkın, dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını yok edecektir.

Bir bölgede termik santral ve diğer kirletici tesislere izin verilecekse, ÇED sürecine tabi tutulması, projenin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi, bölgesel veya havza bazında yapılacak planlarla birlikte ele alınması zorunludur.

Oysa Amasra'da kurulmak istenen termik santral hakkında ne çevresel etkiler bütüncül değerlendirilmiştir, ne de bölgesel ve havza bazında planlamalar gözetilmiştir.

Hukuk bir yana bırakılmış, bir aileye özel izin ile Amasra, büyük bir tehdit ile karşı karşıya bırakılmıştır.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ile Bartın Barosu'na bağlı avukat arkadaşlarımız, yaşam hakkını, çevre hakkını, temel hukuk kurallarını ihlal eden uygulamaları, başından beri yakından takip etmekte ve yöre halkıyla birlikte bu mücadele içinde yer almaktadır.

Bundan sonra da bu hukuksuz süreci sonuna kadar takip etmeye, Bartın halkının ve Amasra halkının yanında yer almaya devam edilecektir."

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ORTADAN KALKACAK"

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Ali Arabacı, anayasa değişikliği refernadumuna da değinerek, "Bildiğiniz üzere Türkiye 20 Temmuz'dan beri OHAL ortamında KHK'larla yönetiliyor. Böyle bir ortam içinde Türkiye rejim değişikliğini de içeren bir Anayasa değişikliğine gidiyor. Yapılacak referandum sonrası bu değişiklik gerçekleşirse içinde çevre hakkının da bulunduğu temel hak ve özgürlüklerin önemli ölçüde ortadan kalkacağı bellidir" dedi.

Arabacı sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, yargının bir kişiye bağlandığı böyle bir düzende; yürütme organı kararlarının yargısal denetiminden de söz edilemeyecektir. Umarız ki, bu toplantımız, değişiklik öncesi, son çevre toplantısı olmaz.

Şundan emin olmalıyız, 16 Nisan Referandumu ile Anayasa değişirse, bundan böyle, anayasal hükümler de dahil olmak üzere, çevreyi koruyan hiçbir mevzuat, ya fiilen uygulanmayacak ya da cumhurbaşkanı kararnameleri ile ortadan kaldırılacaktır. Yaşadığımız uygulamalara baktığımızda bunu anlamak zor değildir.

Durum ülkemiz ve insanımız için vahimdir, ciddidir.

Referandum oylamasındaki tavrımızla ya Cumhuriyet öncesi kulluğa döneceğiz, ya da Cumhuriyetimizin bağımsız, özgür, itiraz eden yurttaşları olarak yaşamaya, haklarımızı korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz.

Ülkesini, insanını, doğasını seven herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır."

 

TERMİK SANTRAL YÖRE EKONOMİSİNE DE ZARAR VERECEK

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Yakup Okumuşoğlu'nun yönettiği panelde Av. Engin Uzun "Amasra'da Termik Santral ve Hukuki Süreç"i, Dr. Bengi Akbulut "Termik Santrallerin Görünmeyen Maliyetleri"ni, Prof. Dr. Erdoğan Atmış "Amasra'da Termiksiz Yasam Mücadelesi ve Gerçekler"i, Av. Fevzi Özlüer ise "Çevre ve Kent Hukukunda Güncel Durumu"nu anlattı.

  
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23