BASIN AÇIKLAMASI (17 ŞUBAT 2017) - Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü. (17.02.2017)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle
BASIN AÇIKLAMASI
17 Şubat 2017


Bugün Türk Medeni Kanunu'nun 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmesinin 91. yılını kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlatmış olduğu hukuk devrimi’nin şüphesiz en önemli başarısı Medeni Kanun’un kabulüdür.

Meclis tarafından kurulan ve Avukatlardan, Yargıçlardan, Öğretim Üyelerinden ve Hukuku Milletvekillerinden oluşan komisyonun, titizlikle yapmış olduğu çalışmalar sonrasında; dönemin kanunlarının en çağdaşı olması, dilinin anlaşılabilirliği ve en önemlisi Kadın Erkek Eşitliğine dayanması sebebiyle İşviçre Medeni Kanunu’nun en uygun kanun olduğuna karar verilmiş ve Türkçe’ye çevrilmiştir. Nihayetinde de 17 Şubat 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Medeni Kanun’un kabulüyle sosyal alanda eşitlik ilkesi kabul edilmiş, ülkemizin kadınları o dönem dünya üzerinde bile az rastlanır hak ve özgürlüklere kavuşmuşlardır.

Özellikle aile hukuku konusunda meydana gelen değişiklikler ile;

Kadınlar miras ve boşanma konularında erkekler ile eşit hale gelmiş; tek eşlilik benimsenmiş, resmi nikah yapma zorunluluğu kabul edilmiştir.

Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay alabilmesinden, mahkemelerde tanıklık yapabilmelerine kadar geniş bir yelpazede tanınan haklar ile Medeni Kanun’un kabulü; ülkemiz kadınlarının toplumda en az erkekler kadar var olabilmelerinin -birey olabilmelerinin başlangıcı ve Türk Hukuk Devrmi’ nin de miladıdır.

Medeni Kanun’un kabulünün üzerinden geçen 91 yılda, sahip olduğumuz hakların geliştirilmesi beklenirken;

·         Kadınlar için hayati önemi olan laikliğe ve modern haklarımıza yönelik saldırılar, gerek iktidarın gerekse güç sahiplerinin her gün gündemde yer alan şiddeti  körükler nitelikteki açıklamaları ve “hadım” “idam” gibi intikama dayalı uygulamaların getirilmeye çalışılması ile günden güne artmakta.

·         İçerisinde bulunduğumuz OHAL döneminde kadın cinayetleri 2 kat artmış durumdadır.

·         Gelişen, sağlıklı bir toplum inşa edebilmek için “çocuk yaşta evlilikler”in – önlenmesinin siyasi bir hedef haline getirilmesini, bu yolda kararlı bir devlet politikası uygullanmasını beklerken;

·         “kadınların itaat etmesi”, “adam gibi ölmek” şeklinde kadın düşmanı açıklamalar,

·         kadına yönelik şiddeti kınamak ve yaptırım uygulamaya teşvik etmek yerine ‘tepkinizi mırıldanarak verin’ şeklinde beyanlarla Medeni Kanun ile kazanılmış hakların geliştirilmesi bir yana, mevcut haklarımızın kullanılmasının da önüne geçilmektedir.

Çağdaş bir medeniyet olabilmenin temel unsuru olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için, Türk Medeni Kanunun kabulünün 91. Yılında, Bursa Barosu olarak; Siyasi iktidarı, ilgili kurum, kuruluşları ve toplumdaki her bir bireyi sosyal eşitlik ilkesinin gerekliliklerini yerine getirmek için göreve ve duyarlılığa davet ediyoruz.

Av. Nazlı Ceren Şendoğan
Bursa Barosu
Kadın Hakları Komisyonu Başkanı 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23