BASIN AÇIKLAMASI - MEDENİ KANUNU'NUN TBMM'DE KABUL EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN YILDÖNÜMÜ - 4 EKİM 2017 (04.10.2017)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle 
BASIN AÇIKLAMASI
04.10.2017

Bugün, hukuk devriminin ve laik hukukun simgesi olan Medeni Kanun’un TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmesinin 91. yıldönümü!

Mustafa Kemal Paşa, 1 Kasım 1925 günü TBMM’nin İkinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı’nı açarken "genel hayatımızı yeni baştan düzenleyecek yasalar"ın haberini veriyordu.

Hükümetin "Adli Reformlar" konusunda hazırladığı ve 24 Aralık 1925’te TBMM’ye sunulan tasarı 17 Şubat 1926 tarihinde "Türk Medeni Kanunu" adıyla TBMM’de kabul edildi. 4 Ekim 1926’da da yürürlüğe girdi. Her şey 11 ay 3 gün gibi kısa bir sürede oldu, tasarı yasalaştı.

* * *
Cumhuriyet'le hesaplaşma kaygısı içerisinde olan bazı meczuplar neredeyse bir asırdır Cumhuriyet’in, Medeni Kanunu İsviçre’den aldığını söyleyerek dalgasını geçmeye çalışır. Genç Cumhuriyet’in genç meclisinin kuruluşundan sadece 2 yıl 3 ay 19 gün sonra çıkardığı yasayı, TBMM ancak 1 Ocak 2002 tarihinde değiştirebilmiştir. Tamamen değiştirmekten çok, yenilemiştir.

Görüldüğü üzere bu yasa yurttaşlarımızca o kadar benimsenmiştir ki 91 yıldır dimdik ayaktadır ve ayakta kalmaya devam edecektir.

* * *

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmayı hedefleyen Cumhuriyet devrimlerinden biri olan Medeni Kanun'un kabulü ile birlikte;

*Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
*Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi.
*Erkekler için tek eşle evlilik esası getirildi.
*Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı.
*Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi.
*Patrikhane’nin din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı.
*Ve Türk Medeni Kanunu’nun doğal sonucu olarak, kadınlara siyasal alanda haklar tanındı ki bunlar;

~1930’da belediye seçimlerine katılma,
~1933’te muhtarlık seçimlerine katılma,
~1934’te milletvekili seçme ve seçilme haklarıdır.

Cumhuriyet, Medeni Kanun ile kadın ve erkek arasında ekonomik ve sosyal eşitliği sağlamak, ailenin kuruluş ve işleyişini çağdaş kurallara bağlamayı hedeflemiştir. Ülkemiz açısından en büyük hukuk devrimi olan Medeni Kanun ve beraberinde getirdiği hukuk sistemi, toplumsal düzen bazı çevrelerce maalesef özümsenememiş ve itibarsızlaştırmaya çalışılmaktadır.

Çok hukukluluk provalarının yapıldığı, Müftülere resmi nikah yetkisi verilmeye çalışıldığı, imam nikahının adeta teşvik edildiği, gelenek ve görenek kisvesi altında çocuk yaşta evliliklerin ve bu şekilde gerçekleşen cinsel istismar vakıalarının olağan gösterilmeye çalışıldığı, kadın ve kız çocuklarının birey olarak görülmediği, kadına yönelik şiddetin görmezden gelinerek onaylandığı bu sömürü sistemi karşısında Bursa Barosu olarak hak ve yaşamlarımızı borçlu olduğumuz Cumhuriyet Devrimlerine ilk günkü gibi sahip çıktığımızı, haklarımızı yok saymak isteyen tüm sistemlere karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla. 04.10.2017

Bursa Barosu Başkanlığı

   
 
 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23