BASIN AÇIKLAMASI - 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLAR GÜNÜ (12.10.2017)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


 
 
"11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü"
Basın Açıklaması

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 2011 tarihli toplantısında 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edilmiştir.

Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve kız çocuklarının çocuk haklarından eşit ve tam olarak yararlanması amacıyla ilan edilmiş olup bu kapsamda Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 11 Ekim'de belirlenen farklı bir tema ile tüm dünya ülkelerinin dikkati kız çocuklarının sorunlarına çekilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde de 2012 yılında beri her yıl Birleşmiş Milletler'in Dünya Kız Çocukları Günü için belirlediği konu üzerinde çalışmalar yapılarak farkındalık yaratılmaya ve sorunu gidermek amacıyla çözüm yolları aranmaya çalışılıyor ise de henüz kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlendiğini söylemek mümkün olmayacaktır..

Şu ana dek Kız Çocukları Günü kapsamında BM tarafından belirlenen ve 2012 yılından beri ülkemizde de üzerinde çalışma yapılan temalar şunlar olmuştur:

1. Çocuk Gelinler
2. Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
3. Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi
4. 2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü

Bu yıl, 11 Ekim 2017 itibariyle Birleşmiş Miletler tarafından belirlenen tema ise "kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi" konusu olmuştur.
Biz Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak;

· Ülkemizde yaygın olarak görülen "çocuk yaşta yapılan evliliklerin" derhal önlenmesini,

· Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın belirgin şekilde görüldüğü eğitim sisteminde laik ve bilimsel temele dayalı müfredatlar düzenlenmesini,

· Cinsiyet ayrımcılıklarını yerleştirecek bilgilerin müfredattan ve tüm okul kitaplarından çıkarılmasını,

· Kız çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasını,

· Mülteci kız çocuklarının haklarının korunması.

Tüm bu gerekçelerle tüm kız çocuklarının Çocuk Hakları Sözleşmesi ile korunan haklarından eşit ve tam olarak yararlanmaları için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.

Kız çocuklarına verilecek destek, onların ayrımcılığa istismara, şiddete uğamalarına engel olacak ve insan haklarına erişimlerine katkı sağlayacaktır.

Kız çocuklarının güçlenmesi toplumun güçlenmesine ve dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olmasına neden olacaktır.

Bu süreçte biz avukatalar olarak kız çocuklarının haklarını elde etme yönündeki mücadelesinin etkin br tarafı olmaya devam edeceğiz.


BURSA BAROSU
KADIN HAKLARI KOMİSYONU

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23