486 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ İNCELEMESİ VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER (28.12.2017)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

486 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ İNCELEMESİ VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER


1- Tutulması gereken serbest meslek defteri ile damga vergisi defterinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin değişiklik yapılmış olup, defterlerin https://basvuru.defterbeyan.gov.tr/ linkinden başvurulması ve kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Sisteme giriş yaparken vergi dairesince daha önceden verilmiş, kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılmaktadır.

2- Öncelikle sisteme başvuru yapılması zorunludur. SERBEST MESLEK ERBABI AVUKATLAR İÇİN SİSTEME BAŞVURU ZORUNLULUĞU 31.01.2018 TARİHİNE KADARDIR. (Geçici Madde 1- 31.12.2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31.01.2018 kadar yapılabilecektir.)

3- Bu tarihe kadar başvuru yapmayan veya başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacaktır.


4- Defter-Beyan Sistemine başvuran serbest meslek erbabı, Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler.

 

Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.

 

Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.

 

5- Defter-Beyan sistemine başvuran avukatların, Sistem kullanıcıları, kullanıcı kodu ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.

 

Sistem kullanıcıları kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Vergi İletişim Merkezine (444 0 189) veya vergi dairelerine derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

 

6- Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste vb. bilgiler, elektronik ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. Sistemin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

7- Beyannamelerin onaylanması sonucunda otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin, yine Sistem üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

8-Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylanacak işlem, yapılması gereken kanuni/idari süresinin son günü saat 23:59’dan önce tamamlanmalıdır.

9- Sistem, kullanma açısından, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN, aynı fiili defter uygulamasında olduğu gibi HİÇBİR SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI VURGULAMAK İSTERİZ.

10- Fiili defter olmaması sebebiyle, NOTER AÇILIŞ TAKDİKLERİNİN DE UYGULAMASI OLMAYACAKTIR.

01.01.2018 tarihi itibariyle sistem kullanılacağından dolayı, henüz sistemde örnek  e-defter ve e-defter uygulaması ile ilgili net bir veri alınamamaktadır.

Bu nedenle, 01.01.2018 tarihi itibari ile olacak gelişmelerden Başkanlığınıza bilgi verilecektir.

Yaptığım inceleme tamamen 486 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile gib.gov.tr üzerinden alınmış veriler üzerinden tanzim edilmiştir.

Tıpkı UYAP sistemi gibi, uygulamanın da mevzuat düzenlemesinin gerisinden geleceği kanısı şimdiden oluşmuştur.

Bu nedenle, saygılı meslektaşlarımızın beklemesini ve sitenizde Başkanlığınızca yapılacak paylaşımları takip etmelerini önemle tavsiye ederiz.

Bilgilerinize saygıyla sunarım. 26.12.2017


Av. Ayça AKGÜN


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23