19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Çelenk Sunma Töreni 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Adliye Sarayı bahçesinde gerçekleşti. (21.05.2018)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


19 Mayıs 1919 tarihini anlamak için 99 yıl öncesinin koşullarını ve her bir ayrıntısını bilmek gerekir.

Bu konuda en güvenilir kaynağımız elbette Nutuk’tur. Ulu Önder Atatürk’ün nutukta aktardığına göre, Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Birinci seçenek İngiliz himayesini kabul etmek, ikinci seçenek Amerikan Mandası istemekti. Üçüncüsü ise bölgesel kurtuluş çareleriydi.

Atatürk bu kararların hiçbirinde isabet görmemişti. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı ata yurdu kalmıştı ki, son mesele bunu da paylaşmaktı. Osmanlı Devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükümet, bunların hepsi anlamı kalmamış boş sözlerden ibaretti.

Bu halde ciddi ve gerçek karar “Milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak” olmalıydı.

Atatürk’ün, yanındaki 47 vatan evladıyla birlikte İstanbul’dan kırık dökük Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs 1919 günü Samsun’a doğru yola çıkmadan önce aldığı karar buydu.

Ya istiklal, ya ölüm!

Gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası da bu olmalıydı.

İstiklali için ölümü göze alan bir millet, insanlık haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün fedakarlığı yapmakla teselli bulur ve hiç şüphesiz esirlik zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete bakarak dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olurdu.

Osmanlı Hanedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak, elbette Türk milletine karşı en büyük kötülüğü işlemek olacaktı. Halifelik ise ilim ve tekniğin nurlara boğduğu gerçek medeniyet dünyasında gülünçtü…

Atatürk, hem askeri, hem siyasi bir deha idi. Her ayrıntıyı, önüne çıkabilecek her engeli hesap etmişti. Yine kendi deyimiyle, milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiği büyük gelişme kabiliyetini, milli sır gibi vicdanında taşıyarak, yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetindeydi.

1919’dan itibaren yaptıkları, bir mantık silsilesiyle gözden geçirildiğinde, ilk günden itibaren takip edilen genel doğrultunun, ilk kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden anlaşılacaktı.

Bugün varlığımızın nedeni, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basan iradedir. O irade, o kararlılık, o cesarettir bizi biz yapan… Bugün bireyi olmaktan guru duyduğumuz Türk milleti olarak varlığımızı, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu iradeye borçluyuz.

Bu borcu nasıl ödeyeceğiz peki? Atatürk’ün rehberliğinde, mitolojideki Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan Türk milletini ve devletini, 1919 öncesinde yaşadığı acz içine ve medeni dünyada gülünç duruma düşürmeyerek… Bunun yolu da yine Atatürk’ün çizdiği yoldur. İlkeleri, devrimleridir. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği çocuklarımıza, gençlerimize çağdaş eğitim öğretim olanakları sağlamaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımıza yürekten teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum.

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23