BASIN AÇIKLAMASI - 07.06.2018 (07.06.2018)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle
BASIN AÇIKLAMASI

07.06.2018

Yakın gelecekte Bursa ve hatta İstanbul’un bile içme suyu kaynaklarından biri olabilecek İznik Gölü ve çevresine yönelik hoyratça yaklaşımlar sürüyor.

İznik Gölü’ne 6 kilometre mesafede birinci sınıf tarım arazisi üzerine Amerikan Cargill firmasınca fabrika kurulmasına olanak tanıyan işlemlere yönelik Bursa Barosu öncülüğünde yaklaşık 20 yıl süren ve hala sonuçlanmayan davaları Bursa kamuoyu hatırlayacaktır.

Cargill ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını bu ay içinde vereceği Bursa Barosu’na duyurulmuştur. Merakla sonucu bekliyoruz. Karar elimize ulaştığı anda kamuoyu paylaşacağız.

İznik Gölü’ne 540 metre mesafede kurulması için çalışma yapılan kağıt fabrikası için de Bursa Barosu Çevre Komisyonu öncülüğünde çevreci STK’lar tarafından açılan davada da, doğa adına, insanlık adına, hukuk adına kaygı verici bir haber geldi. Bu haberi paylaşmak için karşınızdayız.

Uluslararası Sulak Alan statüsündeki İznik Gölü yakın
mesafe koruma alanında, kağıt fabrikası için plan değişikliği…

Bursa İli, Orhangazi İlçesi, İznik Gölü yakın mesafe koruma alanında, (göle uzaklığı 540 metre olan) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Değişikliği 02 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştır. Plan değişikliğinin amacı, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Tic. AŞ'ne 174.000 ton/yıl kapasiteli kâğıt üretimi yapacak bir tesisin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Tesise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından 03 Mart 2014 tarih ve 3380 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiştir.

ÇED olumlu kararı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından 03 Temmuz 2015 tarihinde iptal edilmiş ve bu karar Danıştay 14. Dairesi tarafından onanıp; kesinleşmiştir.

Tesisin plan değişikliği kişiye özeldir

Plan değişikliği kişiye özel olarak yapılmıştır. Bunun ispatı da plan değişikliği ve ÇED başvuru sürecinin iç içe geçmiş niteliğinden açık olarak görülmektedir. Önce plan değişikliği yapılıp; bundan sonra ÇED işlemlerinin başlatılması gerekirken; ÇED başvuru dosyası 27 Ağustos 2013 tarihinde Bakanlığa sunulmuş; 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ise 02 Ekim 2013 tarihinde onaylanıp; 24 Ekim 2013 tarihinde askıya çıkarılmıştır. ÇED sürecindeki halkın katılımı toplantısı 08 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştır.

Albayrak Turizm Seyahat AŞ kendinden ve bakanlıktan o kadar emindir ki, ÇED süreci için plan değişikliğinin gerçekleşmesini bekleme gereği duymamıştır.

İlginçlikler dava aşamasında da sürdü

Plan değişikliği Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından 08 Ekim 2014 tarihinde, İznik Gölü Havzası Koruma İlkelerine ve mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmiş; Bakanlık ve şirket kararı temyiz etmiştir. Danıştay 6. Dairesi bu kararı 3/2 onamıştır. Karara muhalif üyeler ise, yapılan değişikliğin üst ölçekli planla uyumlu olup olmadığı, keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra karar verilmesi gereğini ileri sürmüşlerdir.

Onama kararı üzerine Bakanlık ve şirket bu kez aynı daireden karar düzeltme isteminde bulunmuşlardır. Bu arada onama kararı veren 6. Dairenin beş üyesinden üçü değişmiştir. Karar düzeltme aşaması istisnai bir yol olmasına rağmen; aynı daire bu kez 3/2 kararı bozmuştur. Gerekçe ise, yapılan plan değişikliğin üst ölçekli planla uyumlu olup olmadığı ve bilirkişi ve keşif yapılmasından sonra karar verilmesi gerektiği şeklinde olmuştur. Eski heyetten daha önce onama yönünde oy kullanan bir üye bu kez hiçbir gerekçe göstermeden bozma yönünde oy kullanmıştır.

Bozma üzerine dosya tekrar Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne gelmiş; davacıların direnme istemine rağmen, mahkeme bozmaya uymuş ve plan değişikliği yapılan bölgede bilirkişi heyetiyle birlikte keşif yapıp; bilirkişi raporu hazırlatmıştır. Bilirkişi raporu ayrıntılı ve birçok hukuki ve bilimsel nedenle plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğu yönünde rapor düzenlemiştir.

Bilirkişi raporu mahkemece taraflara tebliğ edilmiş ve dava karar aşamasında iken, Albayrak Turizm Seyahat AŞ vekilleri, 14 Mayıs 2018 tarihinde Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı hakkında reddi hakim dilekçesi vermişlerdir.

“ Paralel hakimler santrali durdurdu”

Albayrak Grubu’na ait Yeni Şafak Gazetesi'nde, 07 Ocak 2016 tarihinde “Paralel hakimler santrali durdurdu” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Haberde ”Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulması planlanan buhar ve elektrik üretim santrali inşaatı, olumlu ÇED raporuna rağmen Bursa 2. İdare Mahkemesi’nce durduruldu. Paralel yapının santralin çevreye zarar verdiği algısı sonrası alınan kararda, paralel hakimler ve çevrecilerin etkili olduğu belirtiliyor” şeklindeki ifadeyle hakimler hakkında FETÖ’cü yakıştırması yapılmıştır.

Bu haber üzerine Mahkeme Başkanı, Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne haberin tekzibi için başvurmuştur. Bu talebin reddi üzerine karara Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz edilmiş ve itiraz kabul edilmiştir. Yeni Şafak Gazetecilik AŞ bu karara karşı 8 Nisan 2016 tarihinde kanun yararına bozma talep etmiştir.

Mahkeme Başkanı hakkında reddi hakim istemi

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Tic. AŞ vekilleri, 14 Mayıs 2018 tarihinde, Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne verdikleri dilekçe ile “P aralel hakimler santrali durdurdu” haberi üzerine, yukarıda açıklanan tekzip ve mahkeme safhasını gerekçe göstererek, davaya müdahil şirket ile mahkeme başkanı arasında husumet olduğu gerekçesiyle mahkeme başkanını reddetmişler; bunun üzerine mahkeme başkanı davadan çekilme kararı almış ve bu karar da başkanın katılmadığı heyet tarafından kabul edilmiştir.

Bütün bu süreçte çok açık olarak yargının üzerinde yoğun bir siyasi baskı olduğu anlaşılmaktadır. Bu baskı başkanın davadan çekilme kararının heyet tarafından kabulünde de çok açık olarak ortaya çıkmıştır.

Reddi hakim talebinin kabulü hukuka aykırıdır

Taraf olmayan, (fer'i müdahil) Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Tic. AŞ'nin reddi hakim dilekçesi, Mahkeme Başkanın çekilme kararı Bursa Barosu ve ZMO Bursa Şubesi vekillerine tebliğ edilmemiş; davacılar, başkanın davadan çekilme kararının kabul edildiğine ilişkin kararın kendilerine tebliği ile durumdan haberdar olmuşlardır.

Taraf olmayan (fer'i müdahil) Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Tic. AŞ reddi hakim talebinde bulunamaz.

Reddi hakim dilekçesinin davacılara tebliği ve bir haftalık cevap süresinin beklenmesi gerekirdi.

Her ne kadar Yeni Şafak Gazetecilik AŞ Albayrak Grubu’na ait bir şirket olsa da, davalı Albayrak Turizm Seyahat AŞ ile farklı tüzel kişiliklerdir. Yeni Şafak Gazetecilik AŞ ile Mahkeme Başkanı arasında husumet bulunması, Albayrak Turizm Seyahat AŞ'nin davalı (fer'i müdahil) olduğu bir davada ileri sürülemez.

Hakimin reddine dayanak gösterilen olgu, yani haberin yayım tarihi 07 Ocak 2016'dır. Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin, mahkeme başkanın itirazının kabulüne ilişkin kararı ise 17 Mart 2016 tarihlidir. Hakimin reddi talebi için neden 2 yıldan fazla süre beklenmiştir?

Hakimin reddi istemi üzerine, hakim çekilme kararı almış ve bütün bu hukuka aykırılıklara rağmen, başkanın katılmadığı heyet bu kararı kabul etmiştir.

ÇED ve plan değişikliği süreçlerine ilişkin idari evreler de dahil olmak üzere, yargılama aşamasında hukuka aykırı şekilde olup bitenler, bizde bu davanın adil bir sonuca uluşamayacağı yargısını çok güçlendirmiştir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23