Türkiye Barolar Birliği’nin Bursa Barosu işbirliğiyle düzenlediği 'Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi' 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Bursa Almira Otel’de gerçekleştirildi. (02.10.2018)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle
Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi yapıldı

Türkiye Barolar Birliği’nin Bursa Barosu işbirliğiyle düzenlediği “Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi” Bursa Almira Otel’de gerçekleştirildi. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Şakir Uzun'un açılış konuşmaları ile başlayan ve iki gün süren eğitimin ilk gününde “Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve 1951 Sözleşmesi Altında Mülteci Tanımı”, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Uluslararası Koruma ve İtiraz Usulleri”, “Geçici Koruma Prosedürleri”, “Sınırdışı, Ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri”, “Anayasa Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı - Geçici Tedbir” konuları ele alındı. İkinci günde ise Av. Musa Toprak tarafından “Mülteci Müvekkillere Yaklaşım Eğitimi” verildi. Ayrıca Av. Ayşegül Yalçın Eriş tarafından da “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı - Acil Başvuru”, “Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (vekâletname, tebligat, itiraz usulleri, süreler, müvekkile/bilgiye erişim vb.), “Mültecilerle İlgili olarak Medeni Hukuka ve İş Hukukuna İlişkin Konular (MÖHUK m.4, evlenme, boşanma, velayet, doğum kaydı, ölüm, iş piyasasına erişim vb.)” , “Kadın ve Çocukların Korunması (6284 sayılı Kanun, 5395 sayılı Kanun, Refakatsiz Çocuklar Yönergesi)” gibi konular derinlemesine ele alındı.


 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23