AÇIKLAMA: Dünya Engelliler Günü (03.12.2008)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


 

Engellerin kalktığı; kaldırılamadığı durumlarda ise engellerin en aza indirildiği günlere hep birlikte ve elele yürümek dileğiyle tüm engelli insanlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlarız.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği normlarına uygunluk sağlanması için yasa ve yönetmeliklerimizde birtakım mevzuat değişikliklerine gidilmiş, tüm engelli insanlarımızın eşitlik ilkesi eksenli olmak üzere pozitif ayrımcılığa tabi oldukları hükme bağlanmıştır. Ancak her bireyin temel ihtiyaçlarının iş, eş, aş ve eğitim olduğu gerçeğini gözettiğimizde ne yazık ki bu temel mevzuat değişikliklerinin engellilerimizi toplum hayatına kazandırmadığını ve hatta uygulama eksiklikleri ve yönetmelik değişiklikleriyle engelli insanlarımıza yeni yeni engeller oluşturduğunu ve adeta evlerine hapsedilerek yazılı kurallara bağlanmayan ceza evleri meydana getirildiğini üzülerek görmekteyiz.

Başta eğitim ve çalışma hakkı olmak üzere anayasamızdaki temel hak ve özgürlüklerin ve türkiyeninde taraf olduğu uluslar arası anlaşmalarda mevzuatımıza giren engelli haklarının idarenin takdir hakkına ve keyfiliğine mahal vermeyecek şekilde fiilen uygulanabilirliği ve hayata geçirilmesi için tüm resmi ve sivil kuruluşlara Bursa Barosu olarak Dünya Engelliler Günü vesilesiyle çağrı yapar, işbirliğine hazır olduğumuzu duyururuz.

Bursa Barosu bünyesinde Engelli Hakları Komisyonu 2006 yılında kurulmuş olup, komisyon faaliyetleri sürmektedir.

Engelli Hakları Komisyonunun kuruluş amaç ve faaliyetleri;

1.Engellilerle ilgili çıkartılan yasa ve mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkabilecek hak ihlallerinin tespiti ve hak kayıplarının engellenmesi ve problemlerin asgari sınıra indirilmesi için çalışmalar yapmak.
2.Baromuzla irtibata geçecek sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunmak.
3.Engellilerle ilgili Yasalarımızdaki eksik düzenlemelerin ve günümüz şartlarına uymayan hükümlerin değiştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak.
4.Ülkemizdeki Engellilerle ilgili yasa, mevzuat ve uygulamaların tesbiti ile dünya ülkelerindeki mevzuatın tesbiti ve karşılaştırılmasının yapılarak ortaya çıkacak sonuçlara göre eksikliklerin giderilmesi ve bu bağlamda engelli hukukçuların çalışma alanlarının genişletilmesi konularında akademik çalışma yapılması ve bu çalışmaların yasalara yansıtılması hususunda gereken girişimlerde bulunmak.
5.Bursa’da çalışan Kamu görevlisi veya serbest engelli avukatların tesbiti ile komisyonumuza katılımının sağlanması ve engelli avukatların sorunlarının tesbiti ile sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması.
6.Engelliliğin ve Engelli Haklarının tanıtımı, hak aramanın hukuki yollarının gösterilmesi ve engelli bireylerin topluma entegrasyonuna ilişkin etkinlikler düzenlemektir.

Av.Zeki KAHRAMAN
Bursa Barosu Başkanı

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23