ANASAYFA
Güncel Duyurular:
21.07.2015 - Baromuzca Merkez Adliye-Ataevler Adliyesi arasında verilen servis hizmeti saatleri Adli Tatil nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. 16.06.2015 - Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu 3.Eğitim Programı 30 Ağustos 2015 - 6 Eylül 2015 12.06.2015 - TBB III.Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı - 13 HAZİRAN 2015
Arama :

CMK müdafilerinin 2008 yılına ait alacaklarının acilen ödenmesine ilişkin aşağıdaki yazımız Bursa milletvekillerine ve TBMM’de grubu bulunan parti başkanvekilleri ile Adalet Bakanlığı’na gönderilmiştir. (03.02.2009)


Bu Haberi

Bu Haberi

Tweetle


Tarih: 02.02.2009

CMK 150. madde gereği talep edilen hallerde Baro Başkanlığımız tarafından ilgililere müdafi tayin edilmektedir. Müdafi meslektaşlarımızın ödemeleri de “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekillerin görevlendirilmeleri ile yapılacak ödemelerin usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik” gereğince yapılmaktadır. Baromuz da gerek vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmamak gerekse adil yargılanma ilkesinin zarar görmemesi için bu görevlendirmeleri gecikmeksizin ve düzenli olarak yapmaktadır.

Baromuz ve dolayısıyla meslektaşlarımız yapılan hizmetin bir kamu hizmeti olduğunun bilinci ile mesleğin onuruna ve saygınlığına zarar veren ücret politikalarına rağmen hizmeti sürdürmektedir. Ancak Adalet Bakanlığının aynı hassasiyet ile davranmadığı düşüncesi hakim olmaktadır.

Bazı Baroların 2008 yılına ait alacakları kalmadığı, bazı baroların ise yapılan ödemelerde nispeten yüksek rakamlar aldığı görülmektedir. Bu durum tarafımızdan incelendiğinde ne Barolara kayıtlı Avukat sayısının ne de görevlendirme yapılan dosya sayısının ölçü olarak kullanılmadığı görülmüştür. Örneğin 92 Avukat üyesi olan Kars barosuna 75.000,00 TL. 735 üyesi olan Kayseri Barosuna 100.000,00 TL., 102 üyesi olan Karaman Barosuna 35.000,00 TL. ödeme yapılmıştır. Bursa Barosunun ise 1628 üyesi bulunmaktadır. Buna rağmen 16.01.2009 tarihinde 100.000,00 TL. gönderilmiştir.

Halihazırda 2008 yılına ait olmak üzere müdafi görevlendirmelerinden alacağı bulunmayan Baroların bu durumu nasıl sağladıkları tarafımızdan tespit edilememiştir. Bilinen tek gerçek ise Bursa Barosu da dahil olmak üzere bazı Barolara karşı adil davranılmadığıdır.

Bu arada Bursa Barosu’na kayıtlı olup, Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında görev almakta olan avukatların CMK gereği katıldığı, 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasındaki görevlendirmelerden doğan ve almayı hak ettikleri ücret alacakları ;

Bursa Merkez 1.784.260,00.-TL
M.K.Paşa 139.627,00.-TL
Gemlik 240.200,00.-TL
Kestel 85.535,00.-TL
Yenişehir 116.324,00.-TL
İznik 94.852,00.-TL
Orhangazi 125.999,00.-TL

Mudanya 112.560,00.-TL
İnegöl 314.327,00.-TL
Keles 19.155,00.-TL
Karacabey 199.669,00.-TL

Genel Toplam : 3.232.508.00-TL

İznik, Karacabey, Keles, Mudanya, Yenişehir ilçelerimize 1.000,00’er TL. ödeme yapılmıştır. Ülkemizdeki pek çok ilden daha büyük olan İnegöl ilçemize ise 3.000,00 TL. ödeme yapılmıştır.

Yukarıdaki tablo Bursa Barosu’na kayıtlı meslektaşlarımızın mağduriyetini açıkça göstermektedir.

CMK müdafilerinin alacaklarına ilişkin sorunumuzu sözlü olarak defalarca iletmemize rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. Meslektaşlarımızın fedakarca yaptıkları hizmetin karşılığını alamamaları meslek onurunu zedelemekte, verilen hizmetin esasını sorgulamak durumunda bırakmaktadır. Mevcut durumun devamı halinde görevlendirme yapılmaması talep edilmektedir. Böyle bir davranışın hem vatandaşlarımızın hakları bakımından hem de yargı sistemimiz açısından telafisi imkansız zararlar doğuracağı açıktır. Müdafilik görevini yürüten meslektaşlarımızın 2008 yılına ait alacaklarının acilen ödenmesi için gereğini bilgilerinize sunarız.


Av. Zeki KAHRAMAN
Bursa Barosu Başkanı

 

 SIK KULLANILANLARAdres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok / BURSA Tel 0.224.251 66 06 - 0.224.272 11 94 Faks 0.224 251 62 49