Basın Açıklaması ( Konu: Hakim ve Savcı Atamaları ) (06.12.2007)


Bu Haberi

Bu Haberi

TweetleBASIN AÇIKLAMASI

5 Aralık 2007

Parlamentodan jet hızıyla geçen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Hakim ve Savcılar Kanunu ile getirilen düzenlemeler birçok sakınca taşımaktadır.

Hakim ve savcıların mesleğe alınmalarında mülakat yönteminin kabul edilmesi ve mülakatın Bakanlık bürokratları tarafından yapılacak olması yargının siyasallaşacağı yönünde ciddi kuşkular uyandırmaktadır.

Doğru olan, siyasi iktidar tarafından atanan Bakanlık bürokratları yerine bağımsız bir kurul olarak mesleğin içinden gelen kişilerce oluşan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun objektif kriterlerle değerlendirme yapmasıdır.

Aksi takdirde, siyasi kadrolarca mesleğe alınan hakim ve savcıların siyasi kimlik taşıyacağı ve yargılama görevi sırasında bu siyasi kimlik veya kendisini mesleğe alan siyasi kadrolara yakın davranacağına dair oluşacak kaygılar, kamuoyunda adalete ve yargı organlarına olan güveni büyük ölçüde zedeleyecektir.

Bir ülke için adalet kurumlarının zaafa uğraması veya güvenilir olmaktan uzaklaşması en büyük tehlikelerden biridir.

Yargılanan veya yargılanmayan herkesin, tüm yargı organları ve mahkemelerin her tür etkiden uzak, tarafsız ve bağımsız olduğuna inanmaları ve bu inancın sarsılmaması için gereken her tür düzenlemenin yapılması şarttır.

Bunun aksine, çıkarılan yasalardaki düzenlemelerin yanlışlığının geçmişte de olduğunu söylemek mazeret olamaz. Çünkü yöneticilerin asli görevi her alanda düzelmeyi ve iyileşmeyi sağlamak olmalıdır.

Ayrıca tüm yasaların çıkartılmasında uyulması gereken katılım ilkesi bu yasanın çıkarılmasında da göz ardı edilmiş, baroların ve hukuk çevrelerinin görüşü sorulmadan yasa hazırlanmış, avukatların, hakim ve savcılık mesleğine alınmalarında getirilen 5 yıl şartıyla uyulması gereken eşitlik koşuluna uyulmamıştır.


Bursa Barosu Başkanı
Av. Asude Şenol

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23