Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu (Son güncelleme 30.04.2018)
AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Engelli Hakları Komisyonu Staj Komisyonu
Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Komisyonu Hayvan Hakları Komisyonu Spor Komisyonu
Atatürk Araştırmaları Komisyonu İnsan Hakları Komisyonu Spor Hukuku Komisyonu
Baro Dergisi Komisyonu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Tahkim Komisyonu
Bilişim ve İnternet Komisyonu Kamu ve Bağlı Çalışan Avukatlar Komisyonu Tüketici Hakları Komisyonu
CMK Komisyonu Mülteciler ve Yabancılar Hukuku Komisyonu Uzay ve Havacılık Komisyonu
Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Sosyal Etkinlikler Komisyonu Uzlaştırma Komisyonu
Çocuk Hakları Komisyonu Sağlık Hukuku Komisyonu    
Deniz Ticaret Hukuku Komisyonu Sigorta Hukuku Komisyonu    

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

 
ERALP ATABEK Başkan
SEFER BÜLENT YAYLALI YK Üyesi
ASLI EVKE YETKİN YK Üyesi


SIRA NO ADI SOYADI SIRA NO ADI SOYADI
1

ALİ OSMAN KUFACI

20

İRFAN ŞENGÜL

2

ALİNAZ SURYA AKSAKAL

21

İSMAİL DEDE

3

ALPAY ŞAHİN AKMAN

22

İSMAİL İŞEL

4

ASLI EVKE YETKİN

23

MURAT AK

5

AYÇA AKGÜN

24

MURAT ARAT

6

BİRKAN ÖZEY

25

MUSTAFA SELMAN YURDAER

7

CAHİT KIRKAZAK

26

MUSTAFA UĞUR APAYDIN

8

CUMHUR ÖZCAN

27

NİLAY PARLAR ATEŞ

9

DENİZ SARIKAŞ YILMAZ

28

NİLÜFER AYDIN

10

EMEL ATASEVER

29

SEDAT GÖKDEMİR

11

EMİNE KAMİLOĞLU

30

SEFER BÜLENT YAYLALI

12

ERALP ATABEK

31

SEVİL KOYUNCU

13

ERDEM ERBEY ŞENYURT

32

SUNA SOYDAŞ

14

ESAT ŞEN

33

SÜLEYMAN NAİL ABAY

15

FATİMA ESRA KARACAOVALI

34

ŞEHRAZAT GÜVEN

16

GAMZE KORKMAZ

35

TEKİN ÖZTÜRK

17

HAKAN ÖDEMİŞ

36

TOLGA KÖSEER

18

HAKKI SAVUNUR SOĞANCI

37

TUĞÇE DÖKMECİ

19

İLKER KAPUSUZOĞLU

38

UMUT MISIR 


Komisyon Çalışmaları


2014 - 2016 Dönemi

  • DOSAB ÇED RAPORUNA İLİŞKİN DAVA AÇILMIŞTIR. Devamı
  • DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu tarafından 7 Mart 2015 Cumartesi günü DOSAB Camii önünden DOSAB Müdürlüğü'ne yürüyüş gerçekleştirilmiş, ardından basın açıklaması yapılmıştır. Devamı
  • BASIN AÇIKLAMASI - KOTİYAK Sanayi Sitesinin İkizce Köyünün tarım alanları üzerine uygulanabilirliği tamamen ortadan kalkmıştır. Devamı


 


2012 - 2014 Dönemi

 


 


1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı 3325, 3326,6520 ada 5,6,7,8,25/4,5,6,7,8,9/4,5,6 parseller plan değişikliğinin ve 1/1000 Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı plan notlarına 2.5-2.5.1 – 2.5.2 – 2.5.3 – 2.5.4 plan notu ilavesinin iptali

1. Balabancık Kalesi Davası

2. Balabancık Kalesi Davası

Barakfaki Sanayi Bölgesi ile ilgili Nazım İmar Planı değişikliği

Baroların Dava Ehliyeti

Batı Bölgesi Davası

BESOB Büyük Sanayi Sitesi İmar Plan Değişikliği İptal Davası

Yeni Teleferik Projesi

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28. 05. 2010 gün ve 196 E- 5775 K sayılı kararının İPTALİ ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi

Buski Davası

Cargill Davası

Cuma Pazarı Davası

Çalı Davası

Gemlik, Çalı Bölgesi ve Selvili Cadde planlamalarına ilişkin açılan

Gemlik Davası

Görükle Davası

Gürsu Sebze Hali Davası

Hüseyinalan Köyü Davası

İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu (1/25.000 ölçekli)

Karacabey Organize Sanayi Bölgesi Davası

Kayapalı İnşaatın Çekirgede yaptırdığı Hünkar Otel

Kazıklıyolu Davası: Akçalar Davası

Kirazlı Davası

Korupark Davası

Kültür Evi Davaları

Kültür Evi Davası - 1

Kültür Evi Davası - 2

Mitingler, Basın Toplantıları

Nilüfer Belediyesi Planlama Kararlarına Karşı Açılan Dava

Orhaneli Termik Santrali Davası

“Osmangazi Belediye Meclisinin 5.11.2008 gün 750 sayılı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği kararı ve bu kararı onaylayan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2008 gün 899 sayılı kararı” ile düzenleyici işlem “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2008 gün 488 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği kararı” ve “Osmangazi Belediye Meclisinin 05.12.2007 gün 1059 sayılı 0,40 olan emsalin E=1,5 ve Hmax serbest plan notunun eklenmesine ilişkin kararının” İPTALİ; hukuka aykırı olan bu idari işlemler hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi.

Ovaakça Belediyesi'nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği

Selvili Cadde Davası

Uludağ Milli Parkı 1. Gelişim bölgesinde yapılacak telesiyej ve teleski hattı kurulması

Uludağ Milli Parkı Sınırları ile ilgili davada iptal kararı

Umurbey Hamamı - Çobanbey Türbesi - Balabancık Kalesi koruma alanı

Yalova Yolu Güzergahı (Özdilek) Davası

Yunuseli Asfalt Fabrikası Davası

Yenişehir İlçesi Burcun Köyü Davası
ÇEVRE HUKUKU KOMİSYONU
 

 

1-) Tanım ve Amaç:   Çevre Hukuku Komisyonu Bursa Kamuoyuna mal olmuş önemli çevre sorunlarını yargıya taşıyarak hukukun uygulanmasına ve gelişmesine ciddi katkılar sunmak ve Bursa’daki çevre sorunları konusunda Bursa Kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Komisyon yaklaşık 20 yıldır etkin olarak çalışmaktadır.Bugüne dek Orhaneli Termik Santrali’nden Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali’ne; Cargill’den Uludağ’a kadar pek çok konudaki hukuk ihlallerini yargıya taşımış ve idari yargıdan pek çok yürütmenin durdurulması ve iptal kararları almıştır. Komisyonun ana amacı çevre konularındaki ihlalleri yargıya taşımak olmakla birlikte; mesleğin genel sorunlarının tartışılması;sorunlara çözüm önerileri getirilmesi;sorunların çözülmesi için gerektiğinde yargıya başvurulması da komisyonun amaçları arasındadır. Komisyonumuz çalışmalarını yürütürken Baro Başkanlığı’ndan Maddi destek almaktadır. Yargılama masraflarını Baro Başkanlığı karşılamakta; yargılama sonucunda elde edilen maddi çıkarlar da Çevre Hukuku Komisyonu’nun açacağı davalarda kullanılmak üzere Baro Başkanlığı bütçesine aktarılmaktadır. Komisyon gönüllülük esasına dayandığından,açılan davalarda meslektaşlarımız  vekalet ve karşı vekil ücreti almamaktadırlar.  

2-) Mevzuat :Komisyon hukuki sorunları genellikle idari yargıya taşımaktadır. Bu nedenle de sıklıkla idari mevzuatı kullanmaktadır. Kullanılan mevzuattan başlıcaları şunlardır:

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (özellikle md 8: Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Bakımından) Anayasa md 56: Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması, Anayasa md 2  : Hukuk Devleti Niteliği, Anayasa md 138/son : Yargı Kararlarının Uygulanması İmar Mevzuatı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı İdari Yargılama Usulü Yasası Belediye Yasası,Büyükşehir Belediye Yasası
  • Milli Parklar Mevzuatı h)Çevre Mevzuatı

 

 


 
 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23