Tüketici Hakları Komisyonu (Son güncelleme 30.04.2018)
AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Engelli Hakları Komisyonu Staj Komisyonu
Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Komisyonu Hayvan Hakları Komisyonu Spor Komisyonu
Atatürk Araştırmaları Komisyonu İnsan Hakları Komisyonu Spor Hukuku Komisyonu
Baro Dergisi Komisyonu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Tahkim Komisyonu
Bilişim ve İnternet Komisyonu Kamu ve Bağlı Çalışan Avukatlar Komisyonu Tüketici Hakları Komisyonu
CMK Komisyonu Mülteciler ve Yabancılar Hukuku Komisyonu Uzay ve Havacılık Komisyonu
Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Sosyal Etkinlikler Komisyonu Uzlaştırma Komisyonu
Çocuk Hakları Komisyonu Sağlık Hukuku Komisyonu    
Deniz Ticaret Hukuku Komisyonu Sigorta Hukuku Komisyonu    


 

Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı ve Üyeleri

 
ÖMER FARUK ŞAHİN
Başkan
UTKU GÜL Başkan Yardımcısı
ATİLA ATİK YK Üyesi


SIRA NO ADI SOYADI SIRA NO ADI SOYADI SIRA NO ADI SOYADI SIRA NO ADI SOYADI
1

ADİL ÖZTÜRK

19

ESRA AYDIN EKİCİ

37

MUHAMMED ÇEÇEN

55

SELİM KİRPİTÇİ

2

AHMET PORTAKAL

20

FAZLI SEYİS

38

MURAT AK

56

SELİME TERZİ

3

ALİ RIZA ATAER

21

HAMZA YURDAER

39

MUSTAFA SELMAN YURDAER

57

SELİN ATEŞ

4

ATİLA ATİK

22

HANDE YİĞİTARSLAN

40

MUSTAFA YILDIRIM

58

SEMİR UYSAL

5

AYÇA AKGÜN

23

HASAN TURAN

41

NACİ ÖZÇELİK

59

SERDAR GÜVEN

6

BETÜL MERVE YILMAZ

24

HAVVA ŞEN

42

NESLİGÜL AYDIN

60

SEVGİ ŞULE AK

7

BİLGİ ÖZKAN

25

İRFAN ŞENGÜL

43

NESLİHAN AKTOSUN

61

SEZGİN ARDA

8

CANSU ÖZGÜR

26

İSMAİL İBİŞ

44

NESRİN MISIRLI

62

SİNEM ELİKÜÇÜK

9

CİHAN KAYRAK

27

İSMAİL KARABULUT

45

NİHAL ÇİÇEK

63

ŞİRİN ALÇI

10

DOĞAN BALKAYA

28

İZZET REHA KARATAŞ

46

NİLGÜN ARDIÇ KAYAALP

64

TOLGA KÖSEER

11

DURSUN ŞANSAL HEREKLİOĞLU

29

İZZET REHA KARATAŞ

47

ONUR AYTIN

65

TUĞBA TOPLAR

12

EBRU SARISALTIK

30

KADİR MERT

48

ÖMER COŞAN

66

TUĞÇE DEMİRTAŞ

13

ECE NUR KAYA

31

KÜBRA AYKAŞ

49

ÖMER FARUK GÖLER

67

TÜRKER SARNIK

14

ECE YASAV

32

KÜBRA DİN

50

ÖMER FARUK ŞAHİN

68

UMUT MISIR

15

EDA YOLERİ

33

MEHMET KÜRŞAD AKBAŞ

51

ÖZLEM ÇALI

69

UTKU GÜL

16

EDİBE BİLGE ARICIOĞLU

34

MEHMET TÜZÜN

52

RABİA SAYLİ

70

ÜMİT ÖZCAN

17

EMİNE KAMİLOĞLU

35

MEHMET YAVUZ ARICIOĞLU

53

SAMET ÖZTÜRK

71

YASEMİN REÇBER

18

ENVER RECEP

36

MİNE KILIÇ

54

SEDA DÖNMEZ

72

YUNUS DEMİR 
Komisyon Çalışmaları

2016 - 2018 Dönemi çalışmaları

15.03.2017 - BASIN AÇIKLAMASI - 05.03.2017 - 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ Devamı

13.02.2017 - 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) konulu panel 11 Şubat 2017 Cumartesi günü BAOB Ortak salonda gerçekleştirildi. Devamı


Osmangazi İlçesi Hakem Heyeti Ziyareti
Yıldırım İlçesi Hakem Heyeti ZiyaretiNilüfer İlçesi Hakem Heyeti Ziyareti


 

2014 - 2016 Dönemi çalışmaları

16.05.2015 - ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun Getirdiği Düzenlemeler’ konulu konferans 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Adalet Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Devamı

 

2012 - 2014 Dönemi çalışmaları


 

 


 

16.12.2004 tarihinde Bursa’da kurulan Tüketici Mahkemesi ziyaret edilmiştir.

BTSO ve BESOB ile tüketici hakları konusunda, Ticari işletmeler ile esnafların bilgilendirilmesi için işbirliği çağrısı yapılmıştır.

Büyük alışveriş mağazalarında tedavülde olmayan paralar kullanılarak yapılan fiyatlandırmalar neticesinde kasa işlemlerinde para üstü olmadığından bahisle tüketici zararına yuvarlamalar yapılması nedeniyle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı’na ve Bursa Sanayi ve Ticaret ve İl Müdürlüğü’ne yazı yazılarak tüketiciyi mağdur eden bu uygulamanın önüne geçilmesi ve oda mensuplarının uyarılması konusunda girişimde bulunulmuştur.

28.12.-2004 tarihli basın açıklaması ile Yeni Türk Lirasının kullanım kanunu, AB Sürecinde Tüketici Hakları konuları duyurulmuştur.

11.01.2005 tarihli basın açıklaması ile İl - ilçe hakem Heyetlerinin parasal görev sınırlarının yükseltilmesine ilişkin ve bazı ürünlerde KDV oranlarının düşürülmesine dair değişiklik ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme yapılmıştır.

22.01.2005 tarihli basın açıklaması ile Yeni Kredi Kartları Yasa tasarısı ve Enflasyon hesabında esas alınan kalemlerin ve sepetteki ürünlerin değişikliği hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

08.03.2005 TÜKDER tarafından düzenlenen ve TÜDEF’in vergilerin düşürülmesi ve kamusal hizmetlerde KDV’nin kaldırılmasına yönelik Türkiye genelinde başlattığı çalışmalara destek amaçlı BSMMO’nda düzenlenen toplantıya Baromuzu temsilen Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Av.Okan Dursun katılmıştır.

15.03.2005 Dünya Tüketici Hakları Günü nedeni ile basın açıklaması yapılmıştır.

2005/2006 Eğitim -Öğretim yılı açılışında okul alışverişlerinde velilerin dikkat etmesi gereken hususlar komisyon tarafından tespit edilmiş ve 08.09.2005 tarihli basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Bankaların konut kredi faizlerini düşürmeleri ve artan konut satışlarındaki hukuki ve tüketici sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri konusunda komisyon çalışmaları yapılmış ve 23.12.2005 tarihli basın toplantısı ile çalışmaların sonuçları duyurulmuştur.

 

 

  Basın Açıklamaları

 

 

10 ARALIK 2010

İnsan Hakları Günü Basın Açıklaması

Tüm Dünya’da, 1215 yılında Magna Carta’nın İngiltere’de kabulü, kişi güvenliğinin devlet otoritesine karşı hak arama mücadelesinin miladı olarak kabul edilmektedir. Bu süreci 1789 Fransız İhtilali ve kapsamlı olarak da 10 Aralık 1948 ‘de Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” izlemiştir.

1948 ‘de Genel Kurul’da karara katılmayan iki ülke vardır, Güney Afrika ve Suudi Arabistan.

Tüm devletlerin ittifak ettiği toplam 30 maddeden oluşan bildirgenin amacı; herkes için ırk, renk, cins, dil, din ayrımı yapılmadan temel insan haklarından yararlanması gerektiğidir.

Temel insan hakları içerisinde yaşam hakkı ve özgürlükler sayılırken, bunun yanında -sağlık- eğitim – yiyecek- barınma gibi toplumsal hizmetlerin de içinde olduğu refah içerisinde eşit yaşam düzeyine kavuşma hakları da sayılmıştır;

Bildirgenin 25/a maddesi “ Herkesin kendisine, gerekse ailesi için, beslenme, giyim, barınma, sağlık ve öteki sosyal hizmetlerde içinde olmak üzere; sağlığını güvenliğini sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine hakkı vardır “,

Yine bildirgenin 20 maddesinde “ Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü vardır” demek suretiyle, günümüzde temel tüketici hakları olarak kabul edilen hakları, 1948 yılın da “insan hakkı” olarak kabul etmiştir.

Halen yürürlükte bulunan 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı “ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” un “Amaç” başlıklı 1. Maddesi “ Bu kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicinin kendilerini koruyucu girişimleri özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasına gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.”

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile, insanlara tanınan medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik ve toplumsal hakların da tanımları yapılarak belirgin hale getirilmiştir.

Tüketicinin sağlık hakkının korunması, tüketicinin güvenlik hakkının korunması, tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması devlete verilmiş bir sorumluluktur.

Aynı zamanda devlet, tüketiciyi aydınlatmak, eğitmek ve çevresel tehlikelerden korumakla da yükümlüdür.

Tüm bunların yanında devlet, tüketicilerin örgütlenmelerini kolaylaştırmak ve özendirme faaliyeti içerisinde olmalıdır.

Günümüzde hakların taşıdığı anlam ve devletlere biçilen görev birlikte değerlendirildiğinde Tüketici Haklarının, Evrensel İnsan Hakları Bildirisinde öngörülen hakların tanımları içerisine girdiğinden Tüketici Hakları = Evrensel Temel İnsan Haklarıdır rahatlıkla diyebiliriz. Bu yolla tüketici bilincini gelişmesinde bir adım daha mesafe alınmış olacaktır.

Saygılarımızla. 10.12.2010

 

Bursa Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Okan DURSUN


 

10 Kasım 2010

 

 28.10.2010 Tarihli 27743 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan BAKANLAR KURULUNUN KKDF İLE İLGİLİ KARARININ UYGULANIŞ BİÇİMİ; BANKA SEKTÖRÜNDE KAOS, TÜKETİCİLERDE DE CİDDİ BİR MAĞDURİYET YAŞATMIŞTIR!

BU HUKUKSUZ UYGULAMADAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR! 

SAYIN KKDF MAĞDURU TÜKETİCİLER;

“KÖPRÜDEN GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ” ÖRNEĞİ….

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10.Maddesinin 1.fıkrası son cümlesine göre;
……….taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
Aynı yasanın 10.mad.2.fıkrasına göre mevcut sözleşmelerde zorunlu unsurlar yer almakta olup; bunlar;
            a) Tüketici kredisi tutarı,
            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
            c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  
            e) İstenecek teminatlar,  
            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlardır.
Bu sayılanların özü; sözleşme anında belirlenmiş bir tutar mevcuttur, yani sizler krediyi ödemeye başlamadan önce ne kadar ödeyeceğinizi Kanunun düzenlemiş bulunduğu şartlar çerçevesinde bilerek ödeme yapmaktasınız; bu nedenle kaynağı ne olursa olsun bu yeni karar ve uygulama Tüketicinin Korunması Yasasına göre geçersizdir. Ayrıca bankaların bu sözleşmelere önceden koymuş oldukları ve saklı tuttukları tek taraflı sözleşmeyi değiştirme haklarına ilişkin maddeler de hukuken geçersizdir
Fon oranındaki artış, bu tarihten önce SİZ kredi kullananlar açısından öngörülemeyen bir artıştır ve sizlerin taksit ödemesi sırasında ödedikleri faizin %5 oranında artış göstermesi, daha fazla faiz ödemek zorunda bırakılmanız ve ödeme planlarınızın değişmesi, Tüketicinin Korunması Yasasının 10. Maddesine aykırıdır.
Bu gerçekler ışığında bireysel kredi kullanan SİZ tüketicilerimizin kredilerini yeniden yapılandırmaya ihtiyacınız yoktur; lütfen mevcut borçlarınızı zamanında ödemeye devam ediniz ve asla temerrüde düşmeyiniz.
28.10.2010 Tarihli 27743 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bakanlar Kurulunun Kararının İptali İçin De Gerekli Yasal Yollara Başvurulmuştur.  
BANKALARI BU HUKUKSUZLUĞA ORTAK OLMAMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
Sayın Tüketiciler, bankalarca çağrılıp, borçlarınız yeniden yapılandırmak istendiğinde gitmeyiniz ve yeni bir sözleşme imzalamayınız. Ayrıca maaşlarda veya otomatik olarak ödemelerde, borçlar yeniden yapılandırılarak % 5 faiz artışlı taksitlendirildiğiniz e-posta veya cep telefon mesajıyla size bildirildiğinde; bu mesaja karşılık cevaben “bu yeni durumun hukuksuz olduğunu, eski borçlarınızı ödemeye devam edeceğinizi” kaydını düşürerek ödemelerde bulununuz. Farkı bir şekilde ödemek zorunda kalırsanız bu kaydı düşürmeyi unutmayınız.
Bir tüketici olarak hukuka aykırı olan bu durumun karşısında hakkınızı sonuna kadar arayınız.
Saygılarımla.
 
Bursa Barosu
Tüketici Hakları Komisyonu

 

 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 272 11 94 – 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 11 94
Adli Yardım Servisi - Telefon: (0 224) 223 28 23 Cep Hattı:(0 533) 439 15 79