ANASAYFA
Güncel Duyurular:
16.03.2015 - PANEL: Uluslararası Sağlık Turizmi ve Hukuki Boyutu - 20 Mart 2015 Cuma Saat:14:00 - Yer: Marigold Thermal & Spa Hotel – BURSA 16.03.2015 - Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu 22 Mart 2015 Pazar günü Saat:12.00 de Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Hizmet Biriminde gerçekleştirilecektir. 09.03.2015 - TBB DUYURUSU (2015-17) - Meslektaşlarımızın, Vekaletname ibraz etmeden TC kimlik numarasını bildirmek suretiyle vekil olmadıkları şahıslar hakkında açılmış dava ve icra takibi bulunup bulunmadığını, adliyelerdeki tevzi bürolarından sorgulatabilecekleri hakkında.
Arama :
Ücret Tarifesi (Son güncelleme 03.02.2010)CMK Servisi

      Tanıtım     Mevzuat     Bölge Temsilcilikleri     CMK Formları     İstatistikler     Nöbet Listesi     Ücret Tarifesi     İletişim    

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2010)

 

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2010)

 

1- SORUŞTURMA EVRESİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN

149 TL

2- SULH CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

231 TL

3- ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

254 TL

4- AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

462 TL

5- ÇOCUK MAHKEMELERİ:

a) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin

462 TL

b) Çocuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin

254 TL

6- ASKERİ MAHKEMELERDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

254 TL

7- İCRA CEZA VE FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ GİBİ MAHKEMELERDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

254 TL

8- KANUN YOLLARI MAHKEMELERİ:

a) Bölge Adliye Mahkemelerinde Görülen Duruşmalı Davalar İçin

462 TL

b) Yargıtayda Görülen Duruşmalı Davalar İçin

518 TL


CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2009)

 

 

 

 

       

 

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2008)

01.01.2008 tarihinden itabaren geçerli tarife

1- Soruşturma Evresinde Takip Edilen İşler İçin
135,00 YTL
2- Sulh Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
210,00 YTL
3- Asliye Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
230,00 YTL
4- Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
420,00 YTL

5- Çocuk Mahkemeleri:
 
a) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
420,00 YTL
b) Çocuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
230,00 YTL

6- Kanun Yolları Mahkemeleri:
 
a) Bölge Adliye Mahkemelerinde Görülen Duruşmalı Davalar İçin
420,00 YTL
b) Yargıtayda Görülen Duruşmalı Davalar İçin
470,00 YTLAdalet ve Maliye Bakanlıklarından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE
İLİŞKİN 2007 YILI TARİFESİ
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukukî yardımlar için uygulanır.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
             Tarife
             MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukukî yardımlara yönelik işlemlerde;
             a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 130 YTL,
             b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 200 YTL,
             c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,
             ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,
             d) Çocuk mahkemeleri:
             1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,
             2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,
             e) Kanun yolları mahkemeleri:
             1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 400 YTL,
             2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 450 YTL,
             ödenir.           
             Yürürlük
          MADDE 5 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

CMK ÜCRET TARİFESİ
ESKİ TARİFE -YTL ( 04.12.2005 - 28.11.2006 )
YENİ TARİFE -YTL ( 28.11.2006 - ... )
AĞIR CEZA
250
375
ASLİYE CEZA
130
200
SULH CEZA
110
180
HAZIRLIK, SORGU
80
120


ÇOCUK MAHKEMESİ: ”Suç Vasfına göre;” Sulh, Asliye, Ağır Ceza Mahk. Ücreti ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI /  ULUDAĞ V.D. - 191 00 23 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SIK KULLANILANLARAdres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok / BURSA Tel 0.224.251 66 06 - 0.224.272 11 94 Faks 0.224 251 62 49