AVUKAT GİRİŞİ

Başkan

Av. Gürkan Altun
Bursa Barosu Başkanı

1971 yılı Artvin Şavşat doğumludur. İlkokul eğitimini İstanbul'da Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu'nda tamamlamıştır. Haydarpaşa Lisesi'nde başladığı ortaokul eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra aynı okulun lise bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Barosu'nda staja başlamıştır. 1995 yılından itibaren de Bursa Barosu'na bağlı olarak serbest Avukatlık yapmaktadır. Mesleğe başladığı ilk günden bu yana Bursa Barosu Mesleki Müdahale, Kadın, Staj ve Sosyal İlişkiler komisyonlarında aktif olarak çalışmıştır. Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi üyesidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

2002-2004, 2004-2006 dönemlerinde Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2006-2008 döneminde Bursa Barosu Saymanlığı,2008-2010 döneminde Bursa Barosu TBB delegeliği ve 2010-2012 döneminde Bursa Barosu Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Halen 2016 yılında seçildiği Bursa Barosu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.