AVUKAT GİRİŞİ

TBB Duyuruları

Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu

Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu

10 Eylül 2021
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün “Nöbetçi Noterlik Uygulaması” konulu yazısı hakkında

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün “Nöbetçi Noterlik Uygulaması” konulu yazısı hakkında

13 Ağustos 2021
TBB DUYURUSU (2021/35)
Kolluk birimlerinde ifade alınmasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Tavsiye Kararı

Kolluk birimlerinde ifade alınmasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Tavsiye Kararı

30 Temmuz 2021
TBB DUYURUSU (2021/33)
Tıp Doktoru Unvanı Olarak Kullanılan (Dr.) Unvanının Avukat ve Stajyer Avukat Unvanları İle Birlikte Kullanılmaması  Hakkında.

Tıp Doktoru Unvanı Olarak Kullanılan (Dr.) Unvanının Avukat ve Stajyer Avukat Unvanları İle Birlikte Kullanılmaması Hakkında.

29 Nisan 2021
TBB DUYURUSU (2021/21)
“Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar” Yükümlülük Rehberi Hk

“Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar” Yükümlülük Rehberi Hk

12 Nisan 2021
TBB DUYURUSU (2021/17)
TBB DUYURUSU (2021-13)

TBB DUYURUSU (2021-13)

05 Nisan 2021
Müdafi veya vekilin CMK görevini yerine getirdikten ve ücrete hak kazandıktan sonra kurum avukatı olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenleyemediği hallerde, CMK ücret ödemesinin nasıl yapılacağı hk.
TBB DUYURUSU (2021-12)

TBB DUYURUSU (2021-12)

05 Nisan 2021
Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin, kendi ülkelerinden aldıkları kimliklerini ya da kimliklerini doğrulayacak hiçbir belge sunamamaları halinde vekaletname düzenlenebilmesi için yapılacak işlemler hakkında
Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği hk.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği hk.

27 Ocak 2021
TBB DUYURUSU (2021/3)
Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında

Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında

27 Ocak 2021
TBB DUYURUSU (2021/2)
TBB DUYURUSU (2020/90)

TBB DUYURUSU (2020/90)

31 Aralık 2020
TBB ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan TAKPAS Veri Paylaşımı Protokolü Uyarınca Avukatların Kullanımına Açılan Tapu Kadastro Verilerinin Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında.