AVUKAT GİRİŞİ

Belgede sahtecilik suçları semineri yapıldı

Bursa Barosu tarafından düzenlenen “Resmi ve Özel Belgelerde Sahtecilik Suçları-Belge Yaşı Tespiti” konulu eğitim semineri, Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun'un açılış konuşmasıyla başlayan seminerde Av. Kubilay Taşdemir ve Prof. Dr. Salih Cengiz konuştu. Konuşmacılar, resmi belgede sahtecilik; resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek; resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan; özel belgede sahtecilik; özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek; açığa imzanın kötüye kullanılması; resmi belge hükmünde belgeler; sağlık mensupları tarafından işlenen sahtecilik suçları; daha az cezayı gerektiren haller; sahtecilik suçunun özel görünüş şekilleri; suçların yasal unsurları, korunan hukuki yararlar, kovuşturma yöntemi ve hukuki yaptırımlar; belgede sahtecilik tespitinde mürekkep yapı ve yaş tayini; adli bilimlerde ileri analiz başlıkları altında katılımcıları bilgilendirdi.

İlgili Fotoğraflar