AVUKAT GİRİŞİ

Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu'nca düzenlenen “İş Hukuku Günleri” BAOB Hizmet Birimi'ndeki Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu'nda başladı.

Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail İşel'in, “İş Yargılamalarında Bilirkişi Raporlarının Hukuksal Denetimi” sunumuyla başlayan seminerin öğleden sonraki bölümünde de Av. Halil Ağırgöl “Arabuluculuk Tutanaklarının İş Uyuşmazlıklarına Etkileri” konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Seminerin açılışında Bursa Barosu Saymanı Av. Aslı Evke Yetkin, yönetim kurulu üyeleri Goca Gülçin ve Av. Hulusi Tığlıoğlı, öğleden sonraki bölümde ise Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun dinleyenler arasındaydı.

Yarın da devam edecek seminer, aynı salonda saat 11.00'de başlayacak. Bursa 10. İş Mahkemesi Hakimi Cemil Tükenmez ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Yahya Coşgunoğlu iş uyuşmazlıklarına ilişkin güncel kararlardan örnekler vererek katılımcıları bilgilendirecekler.

İlgili Fotoğraflar