AVUKAT GİRİŞİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu'ndan 8 ayrı başlıkta 3 gün atölye çalışması

Bursa Barosu iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu'nca düzenlenen ve 7-9 Eylül tarihleri arasında 3 gün süren atölye çalışmaları, Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi'ndeki FSN Park Bulvar'da gerçekleştirildi.
Atölye çalışmalarının sonunda Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun konuşmacı ve katılımcılara Bursa Barosu'nun sertifikasını verdi.
Atölye çalışmalarında ele alınan konular ve konuşmacılar şöyleydi:
-Basın çalışanlarına ilişkin ilgili mevzuatın Yargıtay kararları ve İş Kanunu ile karşılaştırması - Av. Ömer Vatansever, Av. Erhan Yaşbey, Av. Tuğçe Alsaç
-İş uyuşmazlıklarına ilişkin AYM'nin bireysel başvuru kararlarının irdelenmesi - Av. İsmail İşel, Av. Nisa Ören
-Tüm açılardan kayıt dışı çalışma - Av. Mert Can Çiçek
-Borçlar Kanunu kapsamında alan iş sözleşmesi tipleri ve 4857 Sayılı İş Kanunu ile karşılaştırması - Av. Selin Cıbır, Av. Rümeysa Avcı
-696 Sayılı KHK kapsamında kamuya geçirilen alt işveren işçilerinin hukuki durumu - Av. Sedat Gökdemir, Av. Yağmur Büyükuysal, Av. Atilla Bulut
-İş güvenliği işçi sağlığı mevzuatı, iş kazaları, tarafların hak ve sorumlulukları - Av. İrfan Koçak, Av. İrem Nur Korkusuz, Av. Tuğba Uyanık
-İş hukukunda mobbing - Av. Burak Giray, Av. Gizem Ramazanoğlu, Av. Berna Durgut
-Yargıtay iş hukuku dairelerinin 2020 yılı kararlarının değerlendirilmesi - Av. İsmail İşel
Bursa Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. İsmail İşel, etkinliğin çok verimli geçtiğini ve dönemin son etkinliği olduğunu söyledi.