AVUKAT GİRİŞİ

Mültecilere sınırdışı ve idari gözetim prosedürleri semineri

Bursa Barosu Mülteci ve Yabancılar Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Gülender Adıgüzel ve komisyon üyesi Av. Bilgehan Yayık katıldı.

Mülteci Hakları Merkezi'nce İstanbul'da düzenlenen "Sınırdışı ve İdari Gözetim Prosedürleri Bağlamında AİHM İçtihatları ve Başvuru Yolları Semineri"ne Bursa Barosu Mülteciler ve Yabancılar Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Gülender Adıgüzel ve komisyon üyelerinden Av. Bilgehan Yayık da katıldı.

Hafta sonunda gerçekleştirilen seminerde Mülteci Hakları Merkezi'nden Veysel Eşsiz "Türkiye Sığınma Sistemine Genel Bakış: Uluslararası Korum ave Geçici Koruma Prosedürleri", Av. Bilge Akyıldız ve Av. Göksu Özceviz "6458 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sınırdışı ve İdari Gözetim Prosedürleri", Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Konseyi'nden Av. Sofia Bonatti "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yakın Sınırdışı Tehlikesi Bağlamında Ciddi Zarar Riski İçtihadı", ve "AİHM'nin Göç Alanında İdari Gözetimin Hukukiliği ve Tutuklama Koşulları İçtihadı" hakkında konuştu.

Seminerin ikinci gününde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Av. Gizem Üliç “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Usulleri ve Değerlendirme Kriterleri”ni iki kısım halinde anlattı. Öğleden sonraki bölümde de vaka çalışmaları ele alındı.

İlgili Fotoğraflar