AVUKAT GİRİŞİ

Arabuluculuk sınavına ilişkin şaibe ortadan kaldırılmalıdır

Türkiye genelinde 5 bin arabulucu belirlemek için 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan sınava ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar, şaibe yaratmıştır. Binlerce meslektaşımızın girdiği sınav sonrasında ortaya çıkan şaibenin en belirgin noktaları şöyledir:

1- Sınav soru ve yanıtları, sınavdan sonra neden açıklanmamıştır!

6325 Sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmelikte sınava itiraz yolu düzenlenmiştir. Ancak soru ve cevap anahtarı açıklanmadan adayların sınava itirazını hangi temelde yapacağı açıklanmaya muhtaçtır. Kaldı ki, Danıştay 8. Dairesi'nin 2014/8893 E. 2015/3715 K. Sayılı içtihadında, sınav soru ve yanıtlarının açıklanmaması, hak arama özgürlüğüne engel oluşturduğu hükme bağlanmıştır.

2- Avukatlık mesleğine kota konulmazken, arabuluculuğa nasıl konulur?

Günümüzde herhangi bir hukuk fakültesini bitiren kişi, yasa ve yönetmelikler gereği staj süresini tamamlayınca avukat olabilmektedir. Dolayısıyla avukat sayısında bir kontenjan söz konusu değilken ve Arabuluculuk Kanunu'na göre gerekli eğitimleri aldıktan ve sınavları başardıktan sonra arabuluculuk yapabilecekken, Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı'nın 5 bin kişiyle sınırlamasının “yani kota uygulamasının” da yasal bir dayanağı yoktur.

3- Arabuluculuk sınavına kamu görevlileri, hakim, savcı ve milletvekilleri girmiş midir? Girdiyse sayıları nedir?

Sınav sonrasında pek çok meslektaşımızın yakınmasına konu olan diğer bir husus; sınavı düzenleyen Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri ile yine devletin farklı kademelerinde görev yapan üst düzey bürokratların, hatta milletvekillerinin sınava girmiş olmasıdır. Arabuluculuk mevzuatına göre hukuk fakültesini bitirmiş olan ve diğer şartları taşıyan herkesin sınava girme hakkı olsa da, bu durum sınavın tarafsızlığına gölge düşürdüğü gibi, sınava giren binlerce avukatta soru işaretleri yaratmıştır.

4- Sınavda kimlik ve sınav belgesi kontrolleri sağlıklı yapılmamıştır!

Arabuluculuk sınavına girişte kimlik ve sınav belgesi kontrollerinin gereği gibi yapılmadığı, imza föyü açılmak suretiyle sınava katılanlardan imza alınmadığı ve sınav güvenliğinin yeterince sağlanamadığı da diğer yakınmalar arasındadır. Ayrıca soru kitapçıkları sınav salonlarına ambalajsız bir şekilde açıkta getirilmiştir. Bunlar da şaibeyi artıran iddialardandır.

Sonuç itibariyle;

Sınav soru ve cevapları ile kazananların liste halinde yayınlanmasıyla ilk 5000'e girenlerin kaç puan aldıkları ve isimlerinin bilinmesi, şaibeyi ortadan kaldıracak ve gereken güven yaratılmış olacaktır. Bu yapılmadığı takdirde kara leke olarak kalacaktır.

Saygılarımızla

Bursa Barosu Başkanlığı