AVUKAT GİRİŞİ

BAROLAR ÜZERİNDE OYNANAN OYUNU BOZACAĞIZ!

Siyasal iktidarın “halkın avukatı” olan baroları bölme, etkisizleştirme girişimleri, baroların eylemli itirazına karşın temmuz ayında yapılan yasal değişiklikle ortaya çıkmıştı. Avukatlık Kanunu'nda yapılan ve 15 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre barolar genel kurullarını ekim ayının ilk haftasında yapacaktı. Bursa Barosu da dahil genel kurul süresi gelen tüm barolar hazırlıklarını yaptı. Bursa Barosu 3-4 Ekim tarihlerinde genel kurula gidecekti.

Genel kurula bir gün kala, yani 2 Ekim 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı'nın tavsiye (!) niteliğindeki genelgesi doğrultusunda Bursa İl Hıfzıssıha Kurulu, pandemi koşullarını gerekçe göstererek, 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler ile bu kuruluşların genel kurullarını erteledi.

Bursa Barosu'na 2 Ekim 2020 saat 16.15'de elden tebliğ edilen Bursa İl Hıfzıssıha Kurulu kararındaki garabet, yapılanın koronavirüs önlemi değil, baroların genel kurullarını erteleme çabası olduğu açıkça görülmektedir. Karar tarihi 2 Ekim 2020… Kararın giriş kısmında toplantının 30 Eylül 2020, saat 17.00'de yapıldığı yazıyor. Mesai saatinin bitimine 45 dakika kala tebligat yapılması da cabası...

AVM'ler, kafeteryalar, kısmen okullar, çarşı pazar her yer açıkken, toplu taşıma araçlarında insanlar balık istifi taşınmaya devam edilirken, daha düne kadar siyasi parti toplantılarının yapılmasında sakınca görülmezken, baroları hedef aldığı açıkça belli olan, üstelik kanuna aykırı, hukuksuz bir engellemeyi iyi niyetle yorumlamadığımızı açıkça ifade ediyoruz.

Avukatlık Kanunu, baroların genel kurullarını ekim ayının ilk haftasında yapmasını emrederken, bir genelgeyle bu hüküm nasıl çiğnenebilir? Hangi hukuk devletinde böyle bir uygulama yapılır?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgeye dayanak yaptığı Bilim Kurulu'nun bilimselliğinin, Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle ilgili kontrolü kaybettiğinin tartışıldığı ülkemizde, koronavirüsten baroların genel kurullarını erteleyerek kurtulacaksak eğer erteleyelim. Ama niyetin pandemi olmadığı aşikardır.

Nitekim, Bursa İl Hıfzıssıha Kurulu kararının tebliğ edildiği 2 Ekim 2020 saat 16.15 itibariyle Bursa Barosu hemen hazırlığını yapmış ve saat 17.00 itibariyle Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 2020/865 Es. sayılı dosyası ile yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmıştır. Tam da bu sırada YSK nın toplantısı bitmiş ve tavsiye niteliğindeki genelgeye paralel alınan karar çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından da il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması halinde baro genel kurullarının yapılamayacağına, siyasi parti kongrelerinin yapılmasında sakınca olmadığına hükmetmiştir. Barolar üzerinde, avukatların aklıyla alay edercesine, pervasızca oynanan bu oyunun amacı neyse er geç ortaya çıkacaktır. Hukukun üstünlüğüne inanan avukatlar, daha 4 ay önce her türlü itiraza rağmen değiştirdikleri yasanın hükmünü bir genelgeyle yok sayanları sobelemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

Av. Gürkan ALTUN

Bursa Barosu Başkanı