AVUKAT GİRİŞİ

Bursa 2 İdare Mahkemesi'nin 2014/818 E-2015/117 K. sayılı kararı