AVUKAT GİRİŞİ

Çorum Sulh Ceza Mahkemesinin 2019/1221 D.İş. sayılı kararı