AVUKAT GİRİŞİ

Covid_19 pandemisi tam kapanma önlemlerine ilişkin HSK kararı

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere; yargıda sürelerin durmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. 

Covid_19 pandemisi önlemleri kapsamında HSK tarafından 27.04.2021 tarihinde yayınlanan genelgede "Tutuklu (duruşma açılıp açılmaması hâkim veya mahkeme heyetinin takdirinde olmak üzere) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin, yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e
kadar ertelenmesi" tavsiye edilmiştir.
Bu genelge doğrultusunda yasal süreler durmadığı gibi işlemeye devam etmektedir. Erteleme konusunda ise; her mahkeme kararını kendisi vereceğinden, bu kararların meslektaşlarımızca ilgili mahkemelerde takibi gerekmektedir.
Başkanlığımızca Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve mahkemelerden gelecek ertleme kararları anlık olarak whatsapp grupları ile web sayfamızdan yayınlanacaktır.
Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için dikkatli olunması gerekmektedir.
Saygılarımızla
Bursa Barosu Başkanlığı

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AVUKATLARA YÖNELİK MUAFİYET GENELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ