AVUKAT GİRİŞİ

Bursa Barosu'nun da katkı sunduğu Çevre ve Kent Hukuku Çalıştayı Antalya'da başladı

Antalya'da "Çevre ve Kent Avukatları İletişim Ağının Koordinasyonu Çalışma Prensipleri" belirlendi


Baroların katılımıyla yapılan Çevre ve Kent Hukuku Çalıştayı, Antalya Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Bursa Barosu adına Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Eralp Atabek, Komisyon Üyesi Av. Erol Çiçek ve TBB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Arabacı katıldı.

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan'ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda önce İzmir toplantısının sonuç bildirgesi ele alındı.

İzmir Barosu'ndan Av. Ali Arif Cangı, Edirne Barosu'ndan Av. Bülent Kaçar'ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen ilk oturumun konusu “Çevre ve Kent Avukatları İletişim Ağının Koordinasyonu Çalışma Prensiplerinin Belirlenmesi” oldu.

Antalya Barosu'ndan Av. Tuncay Koç'un kolaylaştırıcılığında da İzmir Barosu'ndan Av. Berna Babaoğlu Ulutaş konuştu.

İkinci oturumun konusu ise “Su Havzalarının Kirliliği ve Korunması”ydı. Yrd. Doç. Bülent Şık'ın sunumuyla başlayan oturumu Antalya Barosu'ndan Av. Buğra Özçelik yönetti.

“Kent Hakkı Kapsamında Yerel Sorunlar ve Yönetime Katılma Olanakları” başlıklı oturumun kolaylaştırıcılığını Antalya Barosu'ndan Av. Salim Aykut yaptı, Aydın Barosu'ndan Av. Bülent Tokuçoğlu konuştu.

Dördüncü oturumda, Çevre ve Kent Avukatları İletişim Ağı Koordinasyonunun Yönergesi hazırlandı. Kolaylaştırıcılığı Hatay Barosu'ndan

Av. Ümit Seyfettinoğlu yaptı.

Çalıştayın ikinci gününde gerçekleştirilecek beşinci oturumda ise “Çevre ve Kent Avukatları İletişim Çalışma Gruplarının Faaliyet Programlarının Planlaması” yapılacak.

İlgili Fotoğraflar