AVUKAT GİRİŞİ

Çalışma Takvimi

Baro Meclisinin, baro seçimlerinden sonra oluşturulan ilk toplantısı iki ay içerisinde Baro yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte yapılır, bu toplantıda Meclis Başkanlık Divanı oluşturulur. Bundan sonraki toplantılar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının son Cuma gününe rastlayan tarihlerde yapılır. Toplantılara çağrı, Baro Meclis Başkanı tarafından yapılır.