AVUKAT GİRİŞİ

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

Tanım ve Amaç

Çevre Hukuku Komisyonu Bursa Kamuoyuna mal olmuş önemli çevre sorunlarını yargıya taşıyarak hukukun uygulanmasına ve gelişmesine ciddi katkılar sunmak ve Bursa'daki çevre sorunları konusunda Bursa Kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Komisyon yaklaşık 20 yıldır etkin olarak çalışmaktadır.Bugüne dek Orhaneli Termik Santrali'nden Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali'ne; Cargill'den Uludağ'a kadar pek çok konudaki hukuk ihlallerini yargıya taşımış ve idari yargıdan pek çok yürütmenin durdurulması ve iptal kararları almıştır. Komisyonun ana amacı çevre konularındaki ihlalleri yargıya taşımak olmakla birlikte; mesleğin genel sorunlarının tartışılması;sorunlara çözüm önerileri getirilmesi;sorunların çözülmesi için gerektiğinde yargıya başvurulması da komisyonun amaçları arasındadır. Komisyonumuz çalışmalarını yürütürken Baro Başkanlığı'ndan Maddi destek almaktadır. Yargılama masraflarını Baro Başkanlığı karşılamakta; yargılama sonucunda elde edilen maddi çıkarlar da Çevre Hukuku Komisyonu'nun açacağı davalarda kullanılmak üzere Baro Başkanlığı bütçesine aktarılmaktadır. Komisyon gönüllülük esasına dayandığından,açılan davalarda meslektaşlarımız  vekalet ve karşı vekil ücreti almamaktadırlar.  

Mevzuat

Komisyon hukuki sorunları genellikle idari yargıya taşımaktadır. Bu nedenle de sıklıkla idari mevzuatı kullanmaktadır. Kullanılan mevzuattan başlıcaları şunlardır:

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (özellikle md 8: Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Bakımından) Anayasa md 56: Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması, Anayasa md 2: Hukuk Devleti Niteliği, Anayasa md 138/son : Yargı Kararlarının Uygulanması İmar Mevzuatı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı İdari Yargılama Usulü Yasası Belediye Yasası,Büyükşehir Belediye Yasası
  • Milli Parklar Mevzuatı h)Çevre Mevzuatı

 

Yönetim

Eralp Atabek
Başkan

Mehmet Türker
Başkan Yardımcısı

Halit Giray Ülker
Yazman

 

Üyeler

Avukat Alptekin Aktalay

Avukat Asiye Dilara Semiz

Avukat Aslı Evke Yetkin

Avukat Ayça Akgün

Avukat Ayça Erdağı

Avukat Betül Babacan

Avukat Bilgehan Yayık

Avukat Buket Gülçin Özel

Avukat Burak Battal

Avukat Cansu Aktemur

Avukat Cumhur Özcan

Avukat Çiçek Yılmaz

Avukat Çiğdem Alnıak Aksoy

Avukat Ebru Sarısaltık

Avukat Edanur Yoleri Üçlertoprağı

Avukat Eralp Atabek

Avukat Erol Çiçek

Avukat Fatih Taşyakan

Avukat Fatih Yalçın Yazıcı

Avukat Gamze Korkmaz

Avukat Gamze Diyaroğlu

Avukat Gamze Pamuk Ateşli

Avukat Gülender Adıgüzel

Avukat Halime Koygun

Avukat Halit Giray Ülker

Avukat Hulusi Tığlıoğlu

Avukat İnaç Çiçek

Avukat İsmail İşel

Avukat İsmail Furkan Yaşar

Avukat Kahraman Çağrı Dede

Avukat Kerem Arslan

Avukat Kübra Alioğlu

Avukat Makvire Beriş

Avukat Mehmet Türker

Avukat Mert Can Çiçek

Avukat Merve Çevik

Avukat Murat Özdemir

Avukat Murat Kaya Kılıç

Avukat Müjde Kaya

Avukat Özgür Özcan

Avukat Saadet Bahar Sivri

Avukat Selin İlkiz Öztürk

Avukat Sibel Özbudak

Avukat Suna Soydaş

Avukat Sungur Karaduman

Avukat Tuğçe Durkaya

Avukat Uğur Baktemen

Avukat Umut Mısır

Avukat Yurt Karakaş

 

Komisyon Üyesi Adayları (Staj dönemi bittiğinde doğal üye olacaklardır)

Stajyer Avukat İlknur Aydın

Stajyer Avukat Merve  Kaşmer

Stajyer Avukat Muhammetd Yasir Namlı

Stajyer Avukat Serdar Kuş

Stajyer Avukat Yasemin Gençyiğit

Stajyer Avukat Zeynep Erzengin