AVUKAT GİRİŞİ

Engelli Hakları Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREV VE AMACI

  1. Engellilerle ilgili çıkartılan yasa ve mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkabilecek hak ihlallerinin tesbiti ve hak kayıplarının önlenmesi ve problemlerin asgari sınıra indirilmesi için çalışmalar yapmak.
  2. Baromuzla irtibata geçecek sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunmak
  3. Engellilerle ilgili Yasalarımızdaki eksik düzenlemelerin ve günümüz şartlarına uymayan hükümlerin değiştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak
  4. Ülkemizdeki Engellilerle ilgili yasa, mevzuat ve uygulamaların tesbiti ile dünya ülkelerindeki mevzuatın tesbiti ve karşılaştırılmasının yapılarak ortaya çıkacak sonuçlara göre eksikliklerin giderilmesi ve bu bağlamda engelli hukukçuların çalışma alanlarının genişletilmesi konularında akademik çalışma yapılması ve bu çalışmaların yasalara yansıtılması hususunda gereken girişimlerde bulunmak. 
  5. Bursa' da çalışan Kamu görevlisi veya serbest engelli Avukatların tesbiti ile komisyonumuza katılımının sağlanması ve engelli avukatların sorunlarının tesbiti ile sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması.
  6. Engelliliğin ve Engelli haklarının tanıtımı, hak aramanın hukuki yollarının gösterilmesi ve engelli bireylerin topluma entegrasyonuna ilişkin etkinlikler düzenlemek.

KURULUŞ

Komisyon Bursa Barosu bünyesinde 16.11.2006 tarihinde yapılan ilk toplantı ile faaliyete geçmiştir.

 

Yönetim

Büşra Pınar Alltınoluk
Başkan

Hulusi Tığlıoğlu
YK Üyesi

Yener Poroy
YK Üyesi

 

Üyeler

Avukat Bilge  Yazıcı Sönmez

Avukat Bilgehan Yayık

Avukat Burak Battal

Avukat Büşra Pınar Alltınoluk

Avukat Didem  Talgır

Avukat Ebru Sarısaltık

Avukat Figen Şahin

Avukat Hasan Hüseyin Kutlu

Avukat Hulusi Tığlıoğlu

Avukat Kahraman Çağrı Dede

Avukat Kerem Arslan

Avukat Müjde Kaya

Avukat Naci Özçelik

Avukat Mine Aydın

Avukat Mert Can Çiçek

Avukat Muhammed Çeçen

Avukat Hilal Yağız

Avukat Murat Kaya Kılıç

Avukat Ömer İşleyen

Avukat Sinem  Demirbilek

Avukat Uğur Baktemen

Avukat Uğur Hacıoğlu

Avukat Yağmur Büyükuysal

Avukat Yener Poroy

 

Komisyon Üyesi Adayları (Staj dönemi bittiğinde doğal üye olacaklardır)

Stajyer Avukat Murat Cebir

Stajyer Avukat Neva Ay

Stajyer Avukat Şerife Deniz

Stajyer Avukat Didem  Tekçe