AVUKAT GİRİŞİ

2018 YILI FARAZİ DAVA VE DURUŞMA ÇALIŞMASI


TAKVİM

1. Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Dava Çalışma Dosyalarının Teslimi
Çalışma gruplarının oluşturulması ve bildirim : 28.Mayıs.2018 Pazartesi, Saat 12:00
Yazılı Dava Çalışmaların Son teslim tarihi : 29.Haziran.2018 Cuma, Saat 16:00
Teslim yeri : Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi – Adli Yardım Merkezi
Teslim şekli : Elden Teslim

2. Tarafların Kura Çekimi : 28.Mayıs.2018 Pazartesi, Saat 14:00
Yeri : Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu

3. Heyet Değerlendirme Raporlarının Teslimi
Son teslim tarihi : 20.Temmuz.2018 Cuma, Saat 11:00
Teslim yeri : Bursa Barosu Başkanlığı – Adalet Sarayı

4. Sözlü Aşama
21 Temmuz.2018 Cumartesi, Saat 09:00-19:00 (Hukuk-Ceza Grubu)
Yer : Adalet Sarayı Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu

Not : 22.07.2018 tarihi itibarıyla staj listesine kayıtlı tüm stajyer avukatlar önceki dönemki çalışmaya katılmamışlar ise Farazi Dava ve Duruşma Çalışmasına katılmak zorundadır. Çalışmanın sözlü aşamasına kadar Avukatlık stajı bitecek stajyer avukatlar sadece sözlü aşamadan muaf tutulacaktır.

Av. Merve Evin Kayrak (543 891 98 57)
Av. Türker Sarnık (532 175 38 31)
Av. Yıldırım Hacıoğlu (533 760 69 06)

I. ÇALIŞMA KOŞULLARI

 1. "Farazi Dava ve Duruşma Çalışması -2018" Bursa Barosu Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. 
 2. Çalışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olmalı ve Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi'nin belirtilen adresine yapılmalıdır.
 3. Yarışma konusu ile ilgili hukuki sorunlar, olaydaki mevcut verilere göre çözümlenmelidir. Bu nedenle bu verilerle bağlantılı olmayan bir veri veya delilin olaya ilave edilmemesi gerekir. 

II. GRUPLAR VE DOSYALAR

 1. Çalışma gruplarının yazılı başvurularında grup üyelerinin tamamının imzası olması esastır. Her grup bir irtibat görevlisi seçmek durumundadır. Grup, bu görevliye veya bu adrese yapılan bildirimlerden haberdar olmadığını ileri süremez. 
 2. 10 ile 12'şer kişilik grup üyelerinin isimleri, telefonları ve elektronik posta adresleri ile grup irtibat görevlisi ve adresine ilişkin bilgiler de grup kaydı esnasında sunulmalıdır. Kayıt sırasında gruba bir numara verilir ve gruplar tüm işlemlerini bu numara üzerinden gerçekleştirirler. 
 3. Çalışma yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşur. 
 4. Her bir grup ; ceza çalışması için iddia ve savunma dilekçesi olmak üzere iki dosya; hukuk çalışması için dava dilekçesi ve cevap dilekçesi olmak üzere iki dosya hazırlayacaklardır. Hazırlanacak dosyalar A4 kâğıda, kenar boşlukları 2.5 olarak Türkçe karakterlerle yazılacaktır. Karakter büyüklüğü 12 pt. olacak ve satırlar arasında 1,5 satır aralığı bırakılacaktır (1.5 satır aralığı, dipnotlar için zorunlu değildir). Hazırlanan her bir dosyanın sayfa sayısı 20'yi geçmemelidir (2 sayfayı aşmayacak dilekçe planı, 2 sayfayı aşmayacak kaynakça, sayfa sınırlaması kapsamı dışındadır).
 5. Yazılı aşamada takımlar, yürürlüğe girmemiş bile olsa Resmi Gazete'de yayımlanmış tüm normları dilekçelerinde kullanabilirler.

III. ÇALIŞMA DOSYALARININ TESLİMİ

Dosyalar 3 nüsha olarak aynı renk (Ceza için, iddia ve savunma dilekçeleri farklı renklerde; hukuk için dava ve cevap dilekçeleri farklı renklerde) kapaklı dosya olarak düzenlenmelidir. 
Dilekçelerin sağ üst köşesinde grup numarası verilmeli, ayrıca dilekçeler iddia: İ, savunma: S, dava: D, cevap: C harfleriyle kodlanmalıdır. Gruplar çalışmalarını, hem yazılı ve grup üyeleri tarafından imzalı dosyalar halinde sunacaklardır. 
Dilekçelerin ve çalışmayla ilgili diğer verilerin yayınlanması, çalışma sonucunun açıklanmasından itibaren bir yıl süreyle Bursa Barosu'na aittir. Bu süre sonuna kadar yayınlanmayan veriler, hak sahiplerince değerlendirilebilir.

IV. YAZILI AŞAMA

Değerlendirme Kurulu, katılan dosyalar üzerinde inceleme yapar. Her takım 50 ile 100 puan arasında puanlanır. Temel puan Değerlendirme Kurulunun verdiği puanların hakem sayısına bölünmesinden elde edilen puandan varsa ceza puanlarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ceza Puanları dilekçe puanını aşamaz. Çalışmaya katılacak grup sayısı kural olarak 16 hukuk, 16 ceza olmak üzere 32 olarak belirlenmiştir. Çalışma Kurulu bu sayıyı arttırmaya ya da eksiltmeye yetkilidir. 

V. EŞLEŞME VE SÖZLÜ AŞAMA (DURUŞMA AŞAMASI)

 1. Eşleşme, sözlü öncesi aşamadır. 
 2. Sözlü aşamada, Çalışma Kurulu üyelerinin tamamının salonda bulunması bir zorunluluktur. Çalışma Kurulu temsilcisi yarışmayı idare eder ve puan cetvellerini Değerlendirme Kurulu'ndan teslim alır. 
 3. Çalışma gruplarının hangisinin davalı, hangisinin davacı, hangisinin savunma, hangisinin iddia tarafı adına çalışmaya katılacağı kura ile belirlenir. 
 4. Bu aşama sonunda Puanlama Çizelgesindeki esaslara göre, karşılaşan takımlara puanları verilir. 
 5. Sözlü aşama duruşma şeklinde yapılır. Uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş ilkeler ile iç hukukumuzdaki hukuki tüm normlar ve Resmi Gazete'de yayımlanmış tüm normlar bu aşamada kullanılır. Yarışma kurallarıyla belirlenmiş alanlarda yarışma kuralları öncelikli olarak uygulanır. 
 6. Her grubun yazılı çalışmalarını sunmaları için 20'şer dakikalık süresi vardır. Değerlendirme Kurulu bu süre içerisinde gruplara soru yöneltemez. İki taraf da sunumlarını bitirdikten sonra soru-cevap bölümüne geçilir. Çalışma grupları bu süreleri tek veya birden fazla grup üyesi ile kullanabilir. 
 7. Sözlü aşamada gruplar, dosyalarında belirtmedikleri hususları dile getiremezler.
 8. Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, mahkeme kararlarından ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama bir metin okuma şekline dönüşmemelidir. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) kullanılamaz. 

VI. PUANLAMA

 1. Yazılı aşama puanı Değerlendirme Kurulu tarafından verilir ve bu puan yarışma sonuna kadar açıklanmaz. 
 2. Çalışmanın her aşamasında puanlama puanlama kurallarına göre hazırlanan çizelgeye göre yapılır. Değerlendirme Kurulu bu puanlama cetveli üzerinden gruplara puan verir. 
 3. Gruplar yazılı aşamada hukuk bilgisi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık; sözlü aşamada hukuk bilgisi, vücut dilini kullanma yeteneği, dosyaya bağlılık ve sorulan sorulara verilen cevaplardaki doğruluk ve çabukluklarına göre değerlendirilirler. 
 4. Puanlamada her aşamanın puanları sözlü puanının %70, yazılı aşama puanının %30 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir.