AVUKAT GİRİŞİ

Faaliyetler ve Duyurular

ADLİ YARDIM BÜROSU EĞİTİM ÇALIŞMASI

 

Bursa Barosu Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Adli Yardım Bürosundan görev alan meslektaşlarımıza yönelik olarak Adli Yardım Mevzuatı ve Uygulamaları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında Adli Yardım Merkezi'nde (Baro Evi ) eğitim yapılmasına karar verilmiştir.

Bursa merkezde görev alan meslektaşlarımız için planlanan eğitim çalışması Mayıs ayı içinde tamamlanacak ve akabinde ilçelerde görev alan meslektaşlarımız için eğitimlere başlanacaktır.

İlçeler ile ilgili eğitimlerin program tarihleri merkez eğitimleri bittikten sonra duyurulacaktır.

Eğitimlere katılacak meslektaşlarımıza katılım belgesi verilecek ve eğitimler tamamlandığında eğitime katılmayan meslektaşlarımıza adli yardım görevlendirmesi yapılamayacaktır.

Adli Yardım Yönetmeliği 6/f maddesinin; “Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir..” Hükmü gereği;

Baromuz Adli Yardım Bürosu tarafından görevlendirilen dosyaların sonuç raporlarının ve hizmetin sona erdiğine ilişkin belgelerin 2019 yılı Eylül ayına kadar Baromuz Adli Yardım Bürosuna sunulmasına aksi halde sonuç raporlarını süresi içinde vermeyen meslektaşlarımıza yeni görevlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.

Anılan süre içinde raporların sunulmaması halinde 2018 yılı öncesinde yapılan görevlendirmelere ilişkin davaların sona ermiş olacağı kabul edilerek 2018 yılı öncesinden raporu verilmemiş dosyası bulunan meslektaşlarımız sistemde pasif hale gelecek ve görev alamayacak, ancak 2018 yılı öncesinde yapılan görevlendirmeye ilişkin davanın devam ediyor olması halinde durumu yazılı olarak bildirmesi halinde sistemde aktif hale getirilecektir.

Devam eden davalara ilişkin olarak da her yıl Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere iki defa rapor sunulmasına karar verilmiştir.

Eğitim Grupları sicil numaralarına göre sıralanmıştır. Grupların yanında sicil aralığı belirtilmiştir.

Eğitim Yeri: Adli Yardım Merkezi (Baro Evi )

 

GRUPLAR:

1.GRUP   (Sicil Numarası 5055 - 4585)  - 03.05.2019 10.00-12.00
2.GRUP  (Sicil Numarası 4583 - 4203) -  03.05.2019 14.00-16.00
3.GRUP  (Sicil Numarası 4191 - 3884)  -    10.05.2019 10.00-12.00
4.GRUP  (Sicil Numarası 3880 - 3581) -   10.05.2019 14.00-16.00
5.GRUP  (Sicil Numarası 3579 - 3316)  -    17.05.2019 10.00-12.00
6.GRUP  (Sicil Numarası 3315 - 2994)  -   17.05.2019 14.00-16.00
7.GRUP   (Sicil Numarası 2992 - 2689)  -  24.05.2019 10.00-12.00
8.GRUP  (Sicil Numarası 2683 - 2357)  -  24.05.2019 14.00-16.00
9 .GRUP  (Sicil Numarası 2355 - 1862) -   31.05.2019 10.00-12.00
10.GRUP (Sicil Numarası 1860 - 390)  -    31.05.2019 14.00-16.00