AVUKAT GİRİŞİ

Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu'na Başvuru Koşulları

Kimler Yararlanabilir

Kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin avukatlık ücretleri ile yargılama giderlerini karşılaması mümkün olmayan ve adli yardıma konu isteminde haklı olan başvuru sahipleri adli yardımdan yararlanabilmektedir.

Nasıl Başvurulur

Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu'na başvuran başvuru sahipleri ile görüşülerek aşağıdaki belgeler ile talebin haklılığı konusunda gerekli sair belgeler talep edilir: 

  1. Kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağına ilişkin muhtarlıktan alınan 'fakirlik belgesi'
  2. Tapu Müdürlüklerinden ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden alınan üzerine kayıtlı gayrimenkul ve araç bulunup bulunmadığına ilişkin belge ile sosyal güvenlik kurumundan sosyal güvenlik kaydı olup olmadığına ilişkin belge (Matbu form başvuru sırasında başvuru sahibine verilmektedir). 
  3. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
  4. Geliri varsa bunu belgeleyen evrakların fotokopileri(Emekli ise emekli maaşını gösteren emekli karnesi fotokopisi, çalışıyorsa maaş bordrosu gibi).
  5. Kira kontratı, öğrenim gören çocukları varsa öğrenim belgesi gibi gerçekten ihtiyaç halinde bulunup bulunmadığını anlayabilmede ölçüt olabilecek belgeler.
  6. Başvuranın haklı olduğunu kanıtlamaya yardım edecek belgeler, açılmış davalarda dosyasının fotokopisi istenmektedir.

Adli Yardım Bürosuna yapılan her başvuruya evrak kayıt numarası verilerek esas defterine ve bilgisayar programına kaydı yapılmakta ve her başvuru için ayrı bir dosya açılmaktadır.


İstemcinin her bir isteminin ayrı bir adli yardım konusu olması sebebi ile istemcinin birden fazla istemi olması halinde her adli yardım istemi için ayrı bir evrak kayıt numarası verilerek ayrı bir dosya açılmaktadır. Zira Adli Yardım Yönetmeliği 6/e maddesi gereği görevlendirme tek bir işe ilişkindir. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri görev konusu iş kapsamında kabul edilemez.


Adli yardım başvuruları Baromuz Adli Yardım Bürosu'na yapılmaktadır. Büroda istemciyle görüşülerek başvuru formu doldurulur ve istemin neye ilişkin olduğu tespit edilir. Görüşme sırasında istemciyle ilgili kişisel bilgilerin yanında talebine ilişkin hukuki niteleme de yapılmaktadır. Başvurularda ilgilinin isteminde haklılığı, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılayıp, karşılayamayacağı konusunda gerekli ön görüşmeler ve incelemeler yapılmaktadır.


Ayrıca istem sahibinin işin sonunda bir maddi yarar elde etmesi halinde avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5'ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname imzalatılır.


Adli yardım talebi kabul edilerek avukat görevlendirilen başvuru sahiplerinin istem konusu işlerinin tamamlandığına ilişkin rapor görevli avukat tarafından Adli Yardım Bürosu'na sunulmaktadır.


Bu raporun sunumunun ardından Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6ıncı maddesinin a bendine göre başvuru sahibine imzalatılan taahhütname gereği , işin sonunda maddi yarar elde etmiş olması halinde avukata ödenen para ile elde ettiği maddi yararın % 5'ini Bursa Barosu Muhasebe servisine getirmesi gerektiğine ilişkin tebligat yapılmaktadır.

 

Nereye Başvurulur

Adli yardım talebi için Bursa Barosu Başkanlığı Adli Yardım Bürosu'na başvurulması gereklidir. İlçelerden başvuracak ancak Bursa Adli Yardım Bürosu'na gelemeyecek durumdaki başvuru sahiplerinin başvuruları Bursa Barosu İlçe Temsilciliği'ne yapılır.


Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu,  Hocaalizade Mah. Konakardı Sk. No:1 Heykel Osmangazi / Bursa adresinde hizmet vermektedir.


İlk kez müracaat edecek olanlar hafta içi her gün saat 09.00 – 12.30 , 13.30 – 16.00 saattleri arasında , başvuru evraklarını tamamlayarak başvurusu alınacak olanlar ise hafta içi 09.00 – 12.30 , 13.30 – 16.00 saattleri arasında başvuru yapabilirler.