AVUKAT GİRİŞİ

ADLİ YARDIM BÜROSU'NUN YAPILANMASI


Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu görevli avukatlar ve büro çalışanlarından oluşmaktadır. Ancak adli yardım mekanizması içinde gerek Yönetim Kurulu gerekse Baro Başkanı adli yardım hizmetine özgü yetki ve görevlere sahiptir.

YÖNETİM KURULU

Avukatlık Yasası'nın 95/2-11 maddesine göre Adli müzaheret bürosu kurup yönetmek yönetim kurulunun görevlerindendir. Buna göre Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu 2002 yılı Mart ayından itibaren kurularak hizmet vermeye başlamıştır.
Yönetim Kurulu ayrıca görevli avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yerine getirmemesi, görevini haklı bir sebep olmaksızın yarıda bırakması gibi hallerde, adli yardım bürosunun önerisi doğrultusunda disiplin yönünden gereğini takdir eder,
Yine Adli Yardım Bürosunun önerisi ile adli yardım görevli avukatlar listesinde görevli avukatın listeden silinmesine karar verir. Listeden silinme halinde yeniden listeye yazılma yönetim kurulunun vereceği karara bağlıdır.

BARO BAŞKANI

Avukatlık Yasası uyarınca baroyu temsil ve yönetim kuruluna başkanlık etmekle görevlendirilen baro başkanı, adli yardım uygulamasında da bu sıfatından kaynaklanan yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Baro başkanı ayrıca, adli yardım isteminin reddi halinde itiraz merciidir. (Avukatlık Yasası m.178/2; TBB Adli Yardım Yönetmeliği m.5/3 Buna göre adli yardım isteminin reddi halinde, istemci kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde baro başkanına yazılı veya sözlü olarak itiraz edebilir.

ADLİ YARDIMDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Baro yönetim kurulu, adli yardım bürosu ve adli yardım temsilcilerini denetim ve adli yardım uygulamasını gözetim görevini, yönetim kurulunun adli yardımdan sorumlu üyesinin yardımıyla yürütür.
Adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu ile adli yardım bürosu arasındaki koordinasyonu sağlar.
Adli yardım bürosu çalışanları, sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır.
Yönetim Kurulunun kendisine verdiği yetki ile adli müzaheret talepleri mahkemece reddedilen başvuru sahiplerinin yargılama giderlerinin Baro adli yardım ödeneğinden karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin karar verir.
Adli Yardım Bürosu müdürü ile birlikte haftalık toplantıda yaparak adli yardım başvurularının kabul ve reddine ilişkin karar verilir.

ADLİ YARDIM BÜROSU

Bursa Barosu Adli Yardım Bürosunda, adli yardım hizmetinin sunumunda hizmetin niteliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla, tam zamanlı olarak koordinatör bir avukat görevlendirilmiştir. Halen koordinatör avukat olarak Av.Aynur ÇİĞDEM ÜNEL görev yapmaktadır. Ayrıca artan başvuru sayısına bağlı olarak iki personel istihdam edilmiştir. Büro personeli olarak Halit GÜNEŞ ve Nilüfer KAHRAMAN görev yapmaktadır.

Adli Yardım Bürosu'nda;

 • Adli yardım başvuru sahipleri ile görüşülerek gerekli evrakların tamamlanması istenir. Evrakları tamamlanan başvurular Yönetmelikte gösterilen esaslara göre alınır, başvurular için ayrı bir dosya açılarak, esas defteri ve bilgisayar programına girişleri yapılır,
 • Görev almak isteyen avukatların başvurularını alınıp, görev listeleri hazırlanır,
 • Süreli işler dışında haftada bir kez adli yardım talepleri hakkında sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ve Sorumlu Avukatın katılımı ile toplantı yapılarak gerekli karar verilir,
 • Taleplere ilişkin kararlar hakkında gerekli yazışmalar yapılır.
 • Avukatların ücret talepleri hakkında gerekli karar verilir.
 • Görevli avukatların göreve ilişkin bilgileri dosyalarında muhafaza edilerek, şikâyet halinde durum Yönetim Kuruluna bildirilir,
 • 3 aylık ve yıllık olarak Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilen raporun ayrıntıları düzenlenerek Yönetim Kuruluna sunulur,
 • Adli yardım bürosu faaliyetleri, görevli avukatların sorunları ve uygulama birliğinin sağlanması amacı ile gerekli çalışmalar yürütülür,
 • Adli Yardım Bürosu için gerekli formlar hazırlanır,
 • İlçelerden yapılan başvurular ile ilgili Baro İlçe Temsilcileri ile birlikte gerekli işlemler yürütülür,
 • Adli yardım talebinin Bursa dışında başka bir baro yetki çevresi ile ilgili olması halinde talebi değerlendirilip, yetkili baroya gönderme işlemleri tamamlanır,
 • Görevli avukatların masraf talepleri haftalık toplantıya hazırlanır.
GÖREVLİ AVUKATLAR

Adli yardım hizmeti, adli yardım listesine kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür.
Listeye kayıt olmak isteyen avukatlar mesleki faaliyet alanları açısından tercih de yapabilmek sureti ile Adli yardım görevlendirmelerinde gönüllülük esasına dayalı olarak görev alabilmektedirler. Adli Yardım Bürosunda görev alma başvurusunda bulunmak için herhangi bir zaman sınırlaması olmayıp başvurular devam etmektedir. Listeye kayıt olan avukatlar yapılacak ilk görevlendirmeler kendilerine verildikten sonra listenin sonuna eklenmektedir.