AVUKAT GİRİŞİ

CMK Raporları Hazırlanırken Uyulması Gereken Konular

OCAS+ EVRAK HAZIRLAMA İŞLEMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Duruşmasına girilmiş olan, esas dosya ve değişik iş dosyalarını hazırlayıp; Baro onayına gönderebiliriz.

Soruşturma evrakları için, savcılık hazırlık numarası almış tüm evraklarımızı Baro onayına gönderebiliriz. Tutanaklar ıslak imzalı, e-imzalı yada aslıgibidir yaptırılmış olmalıdır.

 

EVRAK HAZIRLARKEN:

1- İşlemler -Görevlerim; menüsündan alınan tüm soruşturma ve kovuşturma dosyalarını liste şeklinde görüyoruz.

Her dosyanın sağında, kalem şeklinde, düzenle butonu bulunuyor, bu butona tıkladığımızda dosyanın içini açıyor, sol altta kaydet ve yazdır butonları vardır.

 

A-Esas ve değişik iş dosyalarını, soruşturma kurumu kutucuğuna bağlı bulunduğumuz Savcılığı seçiyoruz; yazdır butonundan;

  1. Görev sonuç yazısı
  2. Görevlendirme yazısı çıkarıyoruz.
  3. Onay vereceğimiz dosyaların; toplam brüt tutarı 2000 TL yi aştığında; toplam tutar üzerinden tek makbuz kesmek isteyenler için KDV tevkifatı kutucuğunu, onaylayarak evraklarımıza tevkifatlı onay veriyoruz. Brüt olarak 2000 TL yi aşmayan tutarlarda tercihen tevkifatsız onayda yapabilirsiniz. Daha sonra kaydet ve onay havuzuna gönder diyoruz.
  4. KDV Onayı verilirken; çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza; kovuşturma dosyaları ile yine çocuk mahkemesi sıfatıyla işlem yapan değişik iş ve talimat dosyalarında KDV oranını %8 olarak onaylıyoruz.

B-Hazırlık evrakları (karakol,savcılık,sorgu hak.) için soruşturma numarası yazan kutucuğa, savcılık hazırlık numarasına yazıyoruz, karakola gidiş geliş yol ücreti talebi var ise; gider kutucuğuna gider tutarını yazıyoruz, soruşturma kurumu kutucuğuna da bağlı bulunduğumuz savcılığı seçiyoruz, kaydet diyoruz, yazdır butonundan 1.görevsonuç 2.görevlendirme yazısı çıkarıyoruz. 3. gider belgerini çıkarıyoruz. Daha sonra onay havuzuna gönder diyoruz.

 

2- Ödeme-Ödeme Onay; menüsünü açtığımızda bizim onay havuzuna gönderdiğimiş tüm dosyalar tek bir tahakkuk numarası almış olarak; kırmızı bir + işareti altında toplanmış olarak gözükmektedir.

  • Yanlış gönderilen dosyalar satırın en sağında kırmızı geri al butonuyla geri alınması mümkün oluyor.
  • Gerekli kontroller yapıldıktan sonra, tahakkuk altıdaki tüm evrakları "Baro onayına gönder", butonu ile Baroya gönder diyoruz ve yazdır butonundan, ödeme listesini çıkarıp evrak gurubumuzun en üstüne, bir adet ekleyerek evraklarımızı CMK. Servisine teslim edebiliriz.


Hazırlayan 
Aksoy YILDIRIM