AVUKAT GİRİŞİ

CMK UYGULAMA SERVİSİ

Bilindiği gibi 01.12.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3842 sayılı yasa ile değişik CMUK'nun 138.maddesi müdafi atama görevini barolara vermiştir. O tarihten bu yana yürütülen müdafi tayin hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı verilebilmesi için Bursa Barosu bünyesinde CMUK Uygulama Servisi oluşturmuştur.Bursa Barosu CMUK Uygulama Servisi ,Ocak 2000 tarihinden itibaren Yeni Adliye Binasında kendisine tahsis edilen yerde ayrı bir birim olarak faaliyete geçmiş ve kurulan bilgisayar otomasyon sistemi ile çalışmalarına devam etmektedir. Servis 24 saat kesintisiz karakol,savcılık ve mahkemelerden gelen avukat taleplerini titizlikle değerlendirmekte olup, isteklerin karşılanmasında azami özen göstermek suretiyle çalışmaktadır.


01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince; şüpheli veya sanığın 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendini savunamayacak derecede malul olması ve bir müdafii de bulunmazsa (m.150/2),üstsınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma ve kovuşturma aşamasında (m.150/3),gözaltına alınan yakalananın Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda(m.91/6),şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiği takdirde(m.101/3),şüpheli veya sanık hakkında tutukluluk süresinin uzatılması istenmesi halinde(102/3),CMK 151/3-4 uyarınca tutuklu veya hükümlünün seçilen veya atanan müdafisinin yasaklanması halinde(m.151/5),davranışları nedeniyle,hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşılan sanığın duruşma salonundan çıkarılması ve bir müdafii bulunmaması halinde (m.204),kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde (m.247/4),şüpheli veya sanığın gözlem altına alınmasına karar verilmeden önce (m.74/2) istem aranmaksızın ve müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederek müdafi talebinde bulunan şüpheli veya sanığın istemi halinde (m.150/1),soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin,kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine Baro tarafından CMK Uygulama Servisince müdafii görevlendirmesi yapılmaktadır.


Aynı zamanda 18 yaşını doldurmamış,sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olan ve bir vekilde bulunmayan mağdur,şikayetçi,suçtan zarar gören ve katılanlara (m.234/2,m.239/2) istem aranmaksızın ve vekili yoksa istem halinde (m.234/1a)3,234/1b)5,239/1) soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin,kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine Baro tarafından CMK Uygulama Servisince vekil görevlendirmesi yapılmaktadır.


CMK Uygulama Servisinde Bursa merkezde toplam 290 avukat,ilçelerde toplam 137 avukat faal olarak çalışmaktadır.


Baro CMUK Komisyonu


Bursa Barosu ,CMUK Uygulamalarının daha sağlıklı, verimli, koordineli ve çeşitli sebeplerle baş gösterebilecek uygulamaya yönelik sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması maksadıyla baromuz bünyesinde tamamen gönüllü katılımlardan oluşan avukat arkadaşlarımızdan oluşmakta ve çalışma esaslarının belirlenmesinde işbölümü suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir. CMUK Komisyon toplantıları üye avukatların katılımıyla her ay düzenli olarak belirlenmiş gündeme ilişkin toplantılarını yapmakta ve alınan kararların uygulamasını takip etmektedir. Komisyon yeni dönem çalışmalarında CMUK Uygulamalarında yeni görev almak isteyen meslektaşlarımız yanında, mevcut görevlendirmelerde çalışan meslektaşlarımız için zorunlu “Meslek İçi Eğitim Seminerleri” verilmesi ve bu seminerlerin tamamlanması konusunda çalışmalarını yürütmektedirler. CMUK Meslek İçi Eğitim ve Seminer Çalışmaları 2003 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

 

Komisyon Üyeleri

Abdilkadir Zengin
Adem Şahinci
Aslı Özgenç
Aysun Hıştıroğlu
Betül Şahin
Canan Devrim Yılmaz
Çağatay Toroslu
Deniz Akay
Didem Güngör
Dursun Şansal Herekelioğlu
Ebru Bahçe
Ebru Dinç
Ebru Piri
Erkan Yarmacı
Esma Mercan
Fatih Polat
Hakan Fırat Aladağ
Halil Varol
Hande Ertenü
Hanife Eren
İbrahim Emir
İlhami Batur
Kenan Şan
Levent Dönertaş
Mahmut Candan
Mehmet Bulut
Mehmet Can
Metin Öztosun
Mine Erdem
Muhammet Nurullah
Nalan Bener
Osman Şahin
Özgür Yıldız
Özlem Sargın
Sabahat Taşkın
Sedat Gökdemir
Sedat Kasrat
Semra Cengiz
Sevgi Güzeldal
Seyhan Ferik Ertegün
Şaban Cankat Taşkın
Şenol Malkoçoğlu
Şeyma Sal
Tamer Kangal
Tolga Kılınç
Utku Coşkun
Ümit Emek
Yeşim Engin
Yüksel Akan