AVUKAT GİRİŞİ

-- Yeni -- Makbuz Düzenleme

Baro Tarafından Onaylanan CMK Görevlerine Ait Ücretlere Serbest Makbuzu Düzenlemesi ile İlgili Açıklama


CMK'da müdafi/vekil olarak görev yapan meslektaşlarımızın CMK gereği yapılan görevlendirmelerine ait ödemelerin düzenli,doğru yapılabilmesi,zaman kaybının önlenmesi için aşağıda belirttiğimiz adımları izleyerek serbest meslek makbuzlarını hazırlamalarını rica ederiz.

Evrak hazırlanışı
1- OCAS Avukat sayfası menüsündeki "Ödeme" başlığı altındaki "Ödeme Onay" ekranındaki listeden ilk sırada bulunan tahakkuk listesinin yanında bulunan yazdır butonuna basınız.


Ödeme-Ödeme Onay ekranında onay havuzuna gönderdiğimiş tüm dosyalar tek bir tahakkuk numarası altında toplanmış olarak gözükmektedir.Örnekte kırmızı ile işaretlenmiş olan en üstte bulunan tahakkuku numarasının yanında bulunan yine kırmızı ile yuvarlak içine alınmış olan yazdır butonuna basılması gerekmektedir.

2- Yazdır butonuna basıldığında açılan listeden ikinci sırada bulunan "Ö.L.Hesap Detaylı" butonuna basınız.


Ekranınızda yeni bir pencere açılacak ve "avukat ödeme listesi hesap detaylı " uyarısı ile avukat ödeme listesi açılacaktır.


3- Ekranınızda yeni pencerede açılan hesap detaylı ödeme listesinde baro tarafından onaylanan görevlerinize ve varsa masraf alacağınıza ait KDV dahil ücret toplamınız ile KDV hariç stopaja esas brüt ücretiniz(sol en başta),stopaj,net ücret,KDV ve Tahsil Edilen Ücret(soldan beşinci sırada) yer almaktadır.


Serbest meslek makbuzunuzun düzenine göre sırasıyla kırmızı renk ile daire içine alınmış alanlarda bulunan rakamları makbuzunuza yazıp,diğer gerekli bilgileri de aşağıda ki örneğe göre tamamlayarak (sigortalı olarak çalışan meslektaşların makbuza ayrıca ad ve soyadları ile vatandaşlık numaralarını yazmaları gerekmektedir)

 

hazırlamış olduğunuz e-SMM'nin bir örneğini cmkmerkezi@bursabarosu.org.tr adresine gönderebilirsiniz.